CONECTAȚI PRIN EDUCAȚIE

2021-2022

Argument

2021-2022 se anunță a fi un an școlar în care vom continua să ne exersăm abilitățile de conectare cu ceilalți, de flexibilitate, adaptabilitate și reziliență.

Demonstrând că suntem o echipă dedicată calității în educație, o echipă de oameni profesioniști, implicați și atenți la cei din jur, vom reuși, împreună, să facem vizibil faptul că educația în România se poate transforma în bine.

Elf este dovada faptului că rigidul sistem educațional românesc poate deveni un sistem funcțional și valoros, atunci când întreaga echipă este dedicată unor valori și unei viziuni comune.

Viziunea, Misiunea și Valorile

În urma sesiunilor de management strategic, viziunea și misiunea Liceului Teoretic Elf au fost reanalizate și ușor modificate, păstrând însă ca punct de plecare valorile ELF, în care credem cu tărie și care au rămas neschimbate:

Creativitate, Empatie, Responsabilitate, Competență

VIZIUNEA 

Liceul Teoretic Elf țintește stabilirea standardelor în educație, asigurând atingerea potențialului maxim al fiecărui elev, în funcție de competențele și înclinațiile sale, în perspectiva adaptării cu succes la viitor.

 

MISIUNEA

 Prin utilizarea de strategii adaptate nevoilor elevilor, corelate cu politici educaționale, cercetări de actualitate și inovație, Liceul Teoretic Elf urmărește crearea unui mediu educațional de excepție, în care fiecare elev se simte respectat și în siguranță, este învățat să învețe și să se dezvolte, este încurajat să fie creativ, independent, responsabil și empatic.

 

Cum ne-am pregătit pentru anul școlar 2021-2022 ?

Pregătirea anului școlar 2021-2022 a avut ca punct de plecare dorința unei mai puternice racordări a activității școlare a tuturor elevilor noștri la valorile și obiectivele strategice ale Liceului Teoretic Elf. În perioada mai-iulie 2021, au avut loc o serie de workshopuri strategice ale echipei de management pentru analizarea și identificarea obiectivelor organizației, elaborarea de politici și planuri pentru atingerea acestor obiective și alocarea resurselor pentru implementarea lor, toate acestea având ca finalitate concretizarea strategiei Liceului Teoretic Elf pentru următorii 3 ani.

 

Competențele de bază & Strategia ELF pentru următorii 1-3 ani

 Competențele de bază reprezintă ansamblul de resurse și capacități care definesc avantajul strategic ale unei organizații. Definirea competențelor de bază reprezintă un pas esențial în formularea strategiei de dezvoltare a oricărei organizații. Aceste competențe trebuie formulate, cultivate și exploatate în mod coerent, pentru a susține și a dobândi avantaj în raport cu concurența.

Competența de bază a Liceului Teoretic Elf este definită astfel:

 Suntem o comunitate care învață continuu, dedicată transformării educației în România, care prețuiește tradiția pentru a înțelege prezentul, pregătindu-se astfel pentru viitor, printr-o abordare complexă și îmbogățită a curriculei românești , menită să inspire.

Obiectivul strategic pentru următorii trei ani este definit prin identificarea și consolidarea politicilor educaționale care generează specificitatea, unicitatea și prestigiul Liceului Teoretic Elf, în vederea consolidării avantajului competitiv, pe piața educației private.

Obiectivul strategic va fi realizat prin atingerea a două obiective specifice majore: specificitatea și unicitatea ofertei educaționale și implementarea unui proces relevant de evaluare și formare continuă, convergente priorităților și politicilor educaționale.

 

 1. Specificitatea și unicitatea OFERTEI EDUCAȚIONALE ELF

Planul de acțiune:

 1. Înființarea și coordonarea sinergică a 4 departamente dedicate politicilor educaționale prioritare pentru ELF.
 2. Identificarea conceptelor cheie ale ofertei curriculare ELF pentru fiecare nivel de școlarizare în parte.
 3. Implementarea strategiilor de realizare a sinergiei între departamente, la nivelul organizației.

Cele patru departamente emergente sunt:

 1. Departamentul de Psihologie – coordonator Carmen Șoancă
 2. Departamentul pentru Educație în natură – coordonator Giorgiana Aron
 3. Departamentul pentru Cultură – coordonator Ionuț Gînscă
 4. Departamentul pentru Digitalizare – coordonator Ovidiu Chinan

            Pentru fiecare departament a fost propusă echipa de lucru care a dezvoltat un Plan de Acțiune,  specificând rolul departamentului în cadrul organizației, filozofia sa, pornind de la viziunea și valorile ELF și obiectivele propuse pentru anul școlar 2021-2022.

Indicatorii de performanță ai fiecărui departament vor avea în vedere bugetul semestrial necesar desfășurării acțiunilor departamentului, atingerea competențelor pe care elevii/ profesorii trebuie să le dobândească în cursul anului școlar, calendarul de activități propuse pentru cele două semestre, modul de diseminare al informațiilor și proiectelor departamentului în cadrul organizației și în cadrul comunității.

Iată, pe scurt, descrierea obiectivelor fiecărui departament:

Departamentul de Psihologie

Priorități:

 1. Aplicarea unitară a programelor de dezvoltare socio-emoțională la toate nivelurile de școlarizare ELF, în întreaga organizație;
 2. Alinierea continuă a conceptelor dezvoltării socio-emoționale la politicile educaționale curente;
 3. Identificarea conceptelor specifice ELF din punct de vedere al dezvoltării socio-emoționale ;
 4. Realizarea unor kit-urilor de dezvoltare socio-emoțională pentru fiecare nivel de școlarizare, ca sprijin pentru cadrele didactice ;
 5. Identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice și formarea acestora;
 6. Explorarea parteneriatelor care ar putea îmbunătăți strategia SEL.
 7. Programul Metacogniția – Învață să înveți;

Departamentul pentru Educație în natură

Priorități:

 1. Aplicarea unitară a programelor de învățare în natură la toate nivelurile ELF, în întreaga organizație;
 2. Alinierea continuă a conceptelor de educație în natură la politicile educaționale curente;
 3. Identificarea conceptelor specifice ELF din punct de vedere al educației outdoor;
 4. Identificarea conținutul Kit-ului pentru activități outdoor, pentru fiecare nivel de școlarizare;
 5. Realizarea unui Ghid de Învățare Outdoor și a Caietului de bune practici;
 6. Realizarea calendarului de activități outdoor;
 7. Identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice și formarea acestora;
 8. Explorarea spațiilor și parteneriatelor care ar putea îmbunătăți strategia outdoor.

Departamentul pentru Cultură 

Priorități:

 • ZZOOM – Proiectul cultural 2021-2022
 • Expoziția absolvenților [1 -30 iunie 2022] – grupele mari grădinițe, absolvenții ciclurilor primare, gimnaziale, liceale
 • Revista sELFie (gimnaziu) – 1 număr/semestru
 • Elf talks – sesiuni de conferințe, întâlniri cu invitați speciali, mese rotunde și ateliere (liceu)

Susținem și promovăm:

 • Concertele și recitalurile catedrei de muzică
 • Expozițiile de grup sau personale ale elevilor sau ale profesorilor din „Elf”
 • Creațiile literare, creațiile video și animațiile realizate de elevi
 • Reprezentațiile trupelor de teatru din care fac parte elfii
 • Proiectele culturale ale colegilor profesori realizate la clasă sau în parteneriat cu alte instituții
 • Proiectele filantropice și caritabile marca „Elf”

Dezvoltăm și îmbunătățim:

Proiecte lansate, în derulare:

 • Biblioteca „Elf” – fizică & digitală
 • Săptămâna Brâncuși [15-19 februarie 2022] – grădinițe, primar, gimnaziu, liceu
 • Daruri de Crăciun – Album audio, Ediția a IX-a (Compilație de Crăciun)
 • Daruri de Moș Nicolae – Album audio, înregistrări realizate de profesorii Elf – grădinițe, primar, gimnaziu, liceu

Departamentul pentru Digitalizare

Priorități:

*Utilizând tehnologia, elevii și cadrele didactice vor avea oportunitatea de a:

 • fi implicați în învățare, oricând și oriunde;
 • identifica, a cerceta, a organiza și a împărtăși informații;
 • gândi critic, a analiza, a identifica și a implementa soluții pentru diverse probleme/provocări;
 • comunica eficient și a deveni membri activi/relevanți într-o societate globală;
 • inova și a crea idei noi;
 • colabora cu alți studenți și profesori, oriunde în lume;
 • îmbunătăți experiențele educative în vederea satisfacerii nevoilor și stilurilor diverse de învățare.
 1. EVALUARE și FORMARE CONTINUĂ, convergente cu obiectivele educaționale ELF

Planul de acțiune

 • Identificarea și implementarea unui sistem relevant și coerent, de evaluare internă a managementului

Atingerea competențelor necesare echipei de management prin:

 1. Identificarea nevoilor de formare
 2. Identificarea colaboratorilor/ formatorilor
 3. Realizarea calendarului de formare*
 4. Participarea întregii echipe la activitățile de formare

*Sesiunile de formare în management strategic, pentru echipa de management,  vor fi susținute pe parcursul anului școlar de Prof. Andrew Taylor, director EMBA University of Hull (în colaborare cu UBB) și au debutat în data de 30 august 2021.

 • Identificarea și implementarea unui sistem relevant de evaluare a performanței cadrelor didactice

Evaluarea cadrelor didactice, pentru anul școlar 2021-2022, va fi corelată cu atingerea obiectivelor propuse de cele 4 departamente, obiective pe care le prioritizăm în perioada 2021-2024. Fiecare departament are ca țintă particularizarea și uniformizarea ofertei educaționale ELF pentru fiecare nivel de studiu.

Fiecare departament, prin indicatorii de performanță setați, va măsura angajamentul echipei, necesitatea formărilor în funcție de nivelul actual de competență al cadrelor didactice și impactul asupra rezultatelor elevilor.