Liceul Teoretic ELF angajează - Designer Instrucțional

Descrierea ocupaţiei

Designerul instrucţional este un specialist în educaţie/formare profesională care:

 • identifică şi analizează nevoile specifice de instruire ale beneficiarilor;
 • proiectează şi implementează programele de formare a cadrelor didactice;
 • proiectează şi testează conţinuturile şi materialele de instruire;
 • evaluează şi analizează eficienţa programelor de educaţie / formare şi a metodelor utilizate în procesele de instruire.

Calificarea de designer instrucţional acoperă o profesie emergentă la intersecţia dintre educaţie şi IT. Designerul instrucţional va aduce o flexibilizare a carierei didactice
şi o creştere a atractivităţii ei prin crearea posibilităţii ca un cadru didactic să dobândească această calificare capitalizând competenţele deja obţinute.
Profesia este necesară pentru toate instituţiile preocupate de formarea personalului. 

Responsabilități principale vizate de acest post

 • Analizează nevoile de instruire ale beneficiarilor şi îi consiliază în alegerea programelor de educaţie / formare. 
 • Este implicat în proiectarea curriculum-ului la decizia şcolii şi orice alt curriculum din sfera educaţiei şi formării. 
 • Analizează mediul de instruire şi stabileşte resursele necesare implementării programelor educative și de formare.
 • Sprijină cadrele didactice în proiectarea și implementarea proceselor de instruire. 
 • Proiectează, realizează şi testează conţinuturile şi materialele de instruire. 
 • Integrează TIC în procesele de formare învățare. 
 • Colaborează cu specialişti în educaţie, ştiinţe şi tehnologia informaţiei.

Cerințe

 • Studii superioare
 • Formare specifică postului:
  • Formare de formatori
  • Educație non-formală
  • Studii sau modul pedagogic 

Experiență, cunoștințe și abilități necesare

 • Minim 2 ani experiența în formare
 • Cunoștințe medii de utilizare PC 
 • Abilități bune de utilizare a aplicaților Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign)
 • Abilități bune de utilizare G-Suite și Microsoft Office
 • Abilități de lucru în echipă
 • Abilități de evaluare și feedback
 • Recomandat – activitate în cadrul ONG de educație non-formală

Oferim

 • Salariu atractiv
 • Echipă dinamică
 • Posibilități de dezvoltare profesională și avansare