Plan pentru redeschiderea Liceului teoretic ‘ELF’
- nivel gimnazial și liceal -

Obiectiv

Stabilirea tuturor protocoalelor si proceselor necesare începerii anului școlar 2020-2021 în locația Liceului Teoretic Elf – nivel gimnazial și liceal, în așa fel încât sănătatea fizică și emoțională, precum și siguranța elevilor, a profesorilor și a angajaților să fie asigurate.

Strategia noastră

Strategia și politica de începere a anului școlar 2020-2021 în Liceul Teoretic ELF se bazează pe recomandările  Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății precum și a ghidurilor UNICEF și CDC cu privire la măsurile necesare de prevenire și răspândire a Covid 19 în unitățile școlare.

Ne pregătim pentru deschiderea anului școlar în data de 14 septembrie pentru nivelurile de școlarizare – gimnazial și liceal ale Liceului Teoretic Elf, în formula clasică, față în față, ghidându-ne după următoarele principii:

❖ Menținerea flexibilității planurilor de organizare a programului școlar la nivelul instituției

❖ Asigurarea educației de calitate și a progresului școlar

❖ Asigurarea și aplicarea strictă a regulilor de distanțare fizică, de igienă și dezinfecție zilnică la nivelul întregii noastre școli

❖ Stabilirea si aplicarea cu strictețe a regulilor de sănătate pentru toți copiii, elevii si personalul nostru didactic și nedidactic

❖ Asigurarea și aplicarea cu strictețe a triajului zilnic la intrarea în școală a tuturor elevilor și personalului didactic și nedidactic

❖ Stabilirea unei proceduri clare si stricte cu privire la modul de prevenire și acțiune în cazul depistării cazurilor suspecte sau confirmate de Covid 19 în rândul elevilor sau a personalului instituției noastre de învățământ

❖ Stabilirea unor practici interne specifice acestei perioade și modificări necesare ale rutinelor zilnice. 

I. MEDIU DE ÎNVĂȚARE PREDICTIBIL

La Liceul Teoretic Elf, avem oportunitatea de a lucra cu efective reduse de elevi în clasă, precum și cu număr mare de cadre didactice și cadre didactice auxiliare. Totodată, numărul mare de ore suplimentare din oferta școlii ne permite acoperirea curriculei obligatorii în timp real și ne oferă șansa de a organiza activități flexibile pentru elevii noștri.

Astfel, începând cu luna septembrie a acestui an, ne propunem începerea noului an școlar în formulă completă, în sistem clasic ‘față în față’.
Drept urmare, vă transmitem că spațiile școlii noastre sunt pregătite pentru a-i primi pe toți elevii noștri, în condiții de siguranță.

Acțiunile pe care școala noastră le-a întreprins sau le va întreprinde până în data de 14 septembrie, în vederea începerii noului anului școlar sunt:

Măsurarea fiecărei săli de studiu și asigurarea că spațiul necesar fiecărui elev va fi respectat și că organizarea băncilor școlare este realizată în așa fel, încât între elevi să existe distanța de 1 metru.

În condițiile în care, în anumite săli de curs nu poate fi păstrată distanța de 1 m între elevi, au fost montate pe bănci panouri despărțitoare de plexiglas. Aceleași măsuri de siguranță au fost luate și în sala de servire a mesei și au fost montate panouri despărțitoare din plexiglas.

Organizarea de activități didactice în spațiile școlare de care dispunem și care momentan au funcțiuni conexe de tip: cabinet de limbi moderne, laborator de informatică, amfiteatru, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță sanitară și dezinfecția înaintea fiecărei ore de curs.

Orele de educație fizică și sport se vor realiza respectând toate normele impuse de legislația medicală în vigoare.

❖ Asigurarea formării și perfecționării cadrelor didactice prin cursuri de prim ajutor, de tehnici de predare în medii informale, precum și tehnici avansate de predare online și de integrare a tehnologiei la clasă, prin sistem de Live-streaming.

❖ Implementarea sistemului de Live streaming în fiecare sală de clasă, pentru a preîntâmpina situațiile problematice în care un efectiv de elevi ar trebui să rămână acasă sau în cazul trecerii la scenariul ‘galben’ sau la scenariul ‘roșu’.

❖ Consultarea constantă cu DSP și stabilirea unei colaborări cu un medic epidemiolog în vederea stabilirii Regulilor de igienă și sănătate, a circuitelor și a procedurii de igienizare a spatiilor, implementării și monitorizării acestora de către medical epidemiolog.

Se vor respecta toate normele și legislația actuală cu privire la cele trei scenarii (verde, galben și roșu) de reluare a activității în învățământ.

Detalierea normativelor în vigoare în cazul aplicării scenariilor de reluare a activității precum și cadrul legal de continuare a școlarizării la Liceul Teoretic ‘Elf’ sunt clarificate în Actul Adițional la Contractul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021.Dacă vor apărea noutăți legislative specifice de la Ministerul Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării, se vor respecta și aceste acte normative.

II. ABORDARE FLEXIBILĂ

Considerăm că pentru a reuși să prioritizăm atât sănătatea cât și educația, va fi nevoie de flexibilitate din partea școlii, a părinților și a elevilor noștri. În scenariul verde, învățarea se va realiza în formatul obișnuit, “față în față”, respectând normele de distanțare socială și  regulile de prevenire a Covid 19.

Acest an școlar presupune schimbări esențiale, noi ne pregătim să acoperim nevoile de învățare ale elevilor noștri atât la distanță, cât și în școală, prin identificarea unor soluții și circuite care să limiteze cât mai mult contactul între elevi sau îmbolnăvirea lor.

În cazul în care un elev sau un membru al familiei sale va suferi din cauza pandemiei cauzate de virusul Sars-Cov 2, va fi necesar să rămână în carantină, izolare sau sănătatea nu îi va permite accesul fizic la școală, vom asigura accesul elevului la ore prin sistemul Live Streaming.

În fiecare sală de clasă va fi implementat un sistem de camere video cu microfon încorporat, astfel încât elevii noștri să poată participa în mod activ și în timp real la toate activitățile de predare.

Toți elevii care se vor afla în carantină sau izolare, vor avea acces nemijlocit și direct la platforma de Live Streaming și ne vom asigura că vor menține legătura cu cadrele didactice de la clasă pe perioada izolării.

Pentru elevii ai căror părinți formulează o cerere prin care doresc din proprie inițiativă o variantă de program școlar în formă exclusiv ‘online’, școala va transmite informațiile necesare accesării platformei de Live Streaming, în urma consultării cu cadrele didactice și consiliul de conducere. În acest caz, părinții vor depune o cerere individuală pe platforma Adservio către conducerea școlii, nu mai târziu de data de 7 septembrie.

Cu toate că strategia noastră este aceea de a începe școala în formula clasică, cu toți elevii prezenți în sălile de clasă, conform scenariului verde, înțelegem că într-o anumită perioadă s-ar putea ca acest lucru să nu fie posibil și ar urma să fie implementat scenariul galben.

De aceea, la Liceul Teoretic ELF pregătim cel de-al doilea scenariu, cel al prezenței fizice la clasă a două treimi din efectivele de elevi dintr-o clasă, iar o treime va urmări prin sistemul Live Streaming, toate activitățile desfășurate în clasă. În acest fel, un elev va participa la 2/3 din activități la școală și la 1/3 din activități în sistem online.

În situația scenariului galben, vom implementa următoarele măsuri:

  1. Realizarea de activități față în față cu clasele a VIII-a și a XII-a.
  2. Împărțirea efectivelor de elevi în 3 grupe, numeric aproximativ egale (Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3), în ordinea catalogului, pentru celelalte clase de gimnaziu și liceu.
  3. Desfășurarea activităților după cum urmează, pentru toate clasele care se vor împărți pe grupe:

Observație: La împărțirea participării la școală, au fost luate în calcul toate săptămânile existente în cele două semestre, în eventualitatea începerii școlii în scenariul galben. Dacă acest lucru se va întâmpla pe parcursul semestrului I, vom reface distribuția pe săptămânile rămase.

Dacă se va implementa scenariul galben și în semestrul al doilea, activitățile se vor desfășura “față în față” pentru clasele a VIII-a și a XII-a, iar la celelalte clase care vor fi împărțite pe grupe se va proceda astfel:

În condițiile în care se va impune declanșarea scenariului roșu, vom trece la educația în sistem total online, pentru toți elevii școlii. Vor fi transmise atunci toate informațiile necesare desfășurării activităților online și folosirea platformelor educaționale și a sistemului Live Streaming.

Stabilirea tuturor protocoalelor si proceselor necesare începerii anului școlar 2020-2021 în locația Liceului Teoretic Elf – nivel gimnazial și liceal, în așa fel încât sănătatea fizică și emoțională, precum și siguranța elevilor, a profesorilor și a angajaților să fie asigurate.

Stabilirea tuturor protocoalelor si proceselor necesare începerii anului școlar 2020-2021 în locația Liceului Teoretic Elf – nivel gimnazial și liceal, în așa fel încât sănătatea fizică și emoțională, precum și siguranța elevilor, a profesorilor și a angajaților să fie asigurate.

III. ORARUL FLEXIBIL ȘI PARTICULARIZAT

Pentru că sănătatea tuturor este un principiu esențial în reluarea activității școlare, vom implementa un orar flexibil, adaptat spațiilor noastre, cu scopul de a limita contactul între elevi și a respecta normele de igienizare în vigoare.
Modificarea orarului zilnic de activitate se va face prin:

Primirea/plecarea elevilor în/din incinta școlii, servirea mesei și pauzele care se desfășoară în curtea școlii vor fi decalate astfel :

Obiectivul este să minimalizăm impactul și să asigurăm confortul, dar și sănătatea membrilor comunității noastre.

Orarul zilnic al ieșirilor în curte și al mesei este ajustat în așa fel încât copiii să interacționeze în grupuri restrânse. Protocolul de distanțare va fi implementat atât la sosirea la școală, cât și la plecarea copiilor spre casă, prin respectarea orarului și prin circuitele anunțate de către școală.

Respectarea de către părinți/ reprezentanți legali/ elevi a intervalelor orare de intrare în școală/plecare acasă/ieșirea în curtea școlii/servirea mesei în locurile specificate este obligatorie, pe toată durata menținerii restricțiilor datorate pandemiei. În afara acestor intervale orare, porțile școlii vor rămâne închise.

Prezența părinților în spațiile interioare ale școlii nu va fi permisă. Dacă prezența părintelui este absolut necesară, acesta va purta mască de protecție și va respecta toate regulile de distanțare și de respectare a traseelor stabilite de deplasare.

IV. IGIENA ÎN ȘCOALĂ

În interiorul școlii, la nivelul elevilor și a angajaților Liceului Teoretic Elf, igiena personală va fi constant consolidată ca principiu esențial al sănătății noastre, a tuturor.

Elevii se vor igieniza pe mâini la intrarea în școală și pe parcursul zilei, prin spălare cu apă și săpun sau folosirea dezinfectanților indicați de instituțiile sanitare, după utilizarea băii, înainte și după gustare și prânz și în orice moment în care situația o impune.

Elevii vor avea sticle de apă personale, cu numele lor, pentru identificare.

Protocolul de igienizare al întregii școli, dezinfecția constantă a suprafețelor, a grupurilor sanitare și a spațiilor din exterior se va aplica cu strictețe.

Protocolul de igienizare și produsele de dezinfecție folosite vor fi în conformitate cu regulamentul DSP și cu ordinul Ministerului Sănătății și se va ține cont de specificul școlii, de numărul și vârsta elevilor.

V. REGULILE DE SĂNĂTATE

Școala va redacta un document intitulat ‘Reguli de sănătate’ care va conține toate informațiile importante, precum și protocolul sanitar intern, necesar prevenției și combaterii îmbolnăvirilor în rândul membrilor comunității noastre.

Acest document precum și actul adițional care va include scenariile și măsurile financiare propuse de către școală pentru anul școlar 2020-2021 vor fi înmânate spre consultare și ulterior spre semnare tuturor părinților/ aparținătorilor legali ai elevilor, înainte de începerea anului școlar, în perioada 1- 12 septembrie 2020.

Școala, prin personalul medical sau personalul special desemnat, va asigura triajul observational zilnic, atât al elevilor cât și al întregului personal didactic, nedidactic și auxiliar. Triajul se va realiza în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

Încurajăm părinții să verifice zilnic starea de sănătate a copiilor iar în cazul în care observă orice simptom de boală, să contacteze medicul de familie sau medicul de specialitate și să rețină copilul acasă.

Simptomele care vor fi verificate zilnic sunt următoarele:

Febră – peste 37, 3
Tuse seacă sau cu expectorație
Dificultăți de respirație
Stare de oboseală
Dureri musculare
Durere de cap – cefalee
Gât roșu sau inflamat
Nas congestionat
Diaree sau dureri de burtă
Greață sau vărsături

Pentru nivelele gimnazial și liceal, triajul observațional zilnic al elevilor se va face la intrarea în școală, dimineața, între orele 7.30-7.58 și va fi reluat pe parcursul zilei, ori de câte ori va fi nevoie.

Procedura triajului se va aplica și în cazul elevilor sau a cadrelor didactice care vor ajunge la școală mai târziu, din varii motive. În aceste cazuri, triajul zilnic se va face în spațiul cabinetului medical din sediul Liceului Teoretic ELF. Oricărui elev sau persoană angajată sau nu la școală, îi va fi permis accesul în spațiile din interiorul școlii doar după efectuarea triajului zilnic, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

În urma triajului zilnic sau a unei stări de sănătate precare apărute pe parcursul zilei, orice elev sau angajat ELF care va prezenta simptome de boală (indiferent dacă vor fi simptome asociate cu Covid 19 sau nu) va fi rugat să părăsească incinta școlii și să se adreseze medicului de familie sau de specialitate.

La revenirea în colectivitate, orice elev care a absentat de la școală, indiferent dacă pe motive de boală sau nu, va prezenta în mod obligatoriu un aviz de intrare în colectivitate de la medicul de familie și vor fi respectate prevederile legislative specifice.

Orice absență a elevilor de la școală va fi motivată și anunțată din timp de către părinți.

Dacă ordinele specifice ale Ministerului Sănătății vor impune o declarație pe proprie răspundere dată de părinți, cu privire la starea de sănătate a copilului, atunci se vor respecta și normele prevăzute în actele legislative.

Această secțiune conține informații generale cu privire la ce se va întâmpla și ce avem de făcut în cazul în care un membru al comunității noastre este suspect de infectare sau confirmat pozitiv cu Covid 19.

Procedura internă cu privire la prevenirea infectării și măsurile necesar a fi luate la nivel instituțional va fi pusă la dispoziția părinților spre consultare și luare la cunoștință împreună cu Regulile de sănătate ELF.

 

SCENARIUL 1: SIMPTOME DE BOALĂ PREZENTE ASOCIATE CU COVID 19 – CAZ SUSPECT

Elevul/persoana infecată care prezintă simptome de boală trebuie să fie consultat de un medic în maxim 24 de ore de la depistarea simptomelor.

Medicul va analiza starea de sănătate și va face recomandări cu privire la necesitatea testării pentru Covid 19.

Recomandăm ca în cazurile suspecte să se efectueze testarea pentru a evita orice suspiciune de Covid 19 în rândul elevilor.

Înainte de întoarcerea la școală, elevul trebuie să prezinte avizul de intrare în colectivitate în original, cu parafa și semnătura medicului curant.

Elevul se va putea întoarce la școală doar în momentul în care nu mai prezintă niciun simptom de boală.

 

SCENARIUL 2: SIMPTOME DE BOALĂ ȘI TEST POZITIV COVID 19

Carantina minimă este de 10 zile pentru cazurile depistate pozitiv cu Covid 19.

Școala va informa în mod proactiv toți membrii comunității care au interacționat în mod direct cu elevul/persoana infectată și va anunța Direcția de Sănătate Publică. Școala va acționa ulterior în conformitate cu recomandările DSP.

La întoarcerea în colectivitate elevul/ persoana infectată trebuie să prezinte 2 teste consecutive negative și avizul de intrare în colectivitate al medicului de familie/ medicului curant, în original.

 

SCENARIUL 3: ASIMPTOMATIC CU TEST POZITIV COVID 19

Carantina minimă este de 10 zile pentru cazurile depistate pozitive cu Covid 19, indiferent dacă pacientul prezintă sau nu semne de boală.

Școala va informa în mod proactiv toți membrii comunității care au interacționat în mod direct cu elevul/ persoana infectată și va anunța Direcția de Sănătate Publică.

Școala va acționa ulterior în conformitate cu recomandările DSP.

La întoarcerea în colectivitate copilul/ persoana infectată trebuie să prezinte 2 teste consecutive negative și avizul de intrare în colectivitate al medicului de familie/ medicului curant, în original.

 

SCENARIUL 4: CONTACT DIRECT AL UNEI PERSOANE TESTATE POZITIV CU COVID 19

Contacte directe sunt considerate persoanele cu care un elev/ angajat ELF a interacționat pentru o perioadă de timp mai lungă de 15 minute și interacțiunea  a avut loc fără să fie păstrată distanța socială sau fără să fie purtată macsa de protecție.

Se recomandă testarea urgentă a contactelor directe și izolarea lor pentru o perioadă de 14 zile după expunere.

Ghid general pentru persoanele suspecte sau contactele directe ale unei persoane infectate cu Covid 19

  • Monitorizați-vă starea de sănătate, luându-vă temperatura de două ori pe zi și fiind atenți la apariția simptomelor asociate cu Covid 19 (dificultăți în respirație, absența gustului și/ sau a mirosului, diaree, cefalee, stare de oboseală, tuse seacă).
  • Izolați-vă la domiciliu și limitați contactul cu alte persoane.
  • Dacă aveți și alte probleme de sănătate, informați medicul de familie.

ATENȚIE!

În următoarele situații – caz suspect sau caz confirmat de Covid 19, în rândul membrilor familiei elevului (sau contactelor directe) – părinții trebuie să informeze urgent dirigintele, care va comunica situația conducerii școlii.

Întreg personalul didactic, nedidactic și auxiliar al școlii va purta în mod obligatoriu masca de protecție pe tot parcursul zilei, în spațiile interioare ale clădirilor și în spațiile exterioare, în conformitate cu prevederile transmise de către Ministerul Sănătății.

Elevii de la nivelul gimnazial și liceal vor fi nevoiți să poarte masca de protecție la școală, în conformitate cu prevederile transmise de către Ministerul Sănătății.

Părinții tuturor elevilor vor purta în mod obligatoriu masca de protecție în situația predării și preluării elevilor de la școală.

Părinților nu le va fi permis accesul în școală, intrarea în școală a elevilor și plecarea elevilor spre casă se va face la poartă, în spațiile marcate.

În cazul în care accesul părinților în școală este absolut necesar, părinții vor purta masca de protecție tot timpul, atât în toate spațiile școlii, interioare și exterioare.

Stabilirea tuturor protocoalelor si proceselor necesare începerii anului școlar 2020-2021 în locația Liceului Teoretic Elf – nivel gimnazial și liceal, în așa fel încât sănătatea fizică și emoțională, precum și siguranța elevilor, a profesorilor și a angajaților să fie asigurate.

VI. PRACTICI INTERNE ȘI MODIFICĂRI ALE RUTINELOR ZILNICE

Vom organiza întâlnirile diriginților cu părinții copiilor care în toamnă vor începe clasa a V-a și a IX-a, în amfiteatrul școlii sau în curtea școlii, dacă vremea o va permite. La aceste întâlniri nu vor participa elevii, iar din rândul părinților va participa doar câte un părinte. Aceste întâlniri vor fi programate în perioada 10-11 septembrie 2020, pentru a transmite părinților date cât mai concrete cu privire la începutul noului an școlar, fiind clase de început de ciclu.

În săptămâna 14-18 septembrie, fiecare diriginte va avea întâlniri cu părinții, organizate în amfiteatrul școlii.

Vom organiza ceremoniile de început de an pentru fiecare clasă în parte, în sala lor de clasă, în prezența dirigintelui, a cadrelor didactice noi și a conducerii școlii, respectând distanțarea socială și purtarea măștii de către toți participanții. Excepție de la această regulă o vor avea clasele a V-a și a IX-a, pentru care ceremoniile de început de an școlar se vor realiza în amfiteatrul liceului. Elevii vor avea posibilitatea de a-și cunoaște toți profesorii și vom marca acest moment de intrare într-un nou ciclu, într-un mod deosebit.

Elevii din nivelul gimnazial și liceal vor respecta orarul aprobat pentru anul școlar 2020-2021.

Obiectivul nostru este să respectăm planurile cadru în vigoare și oferta educațională, pentru a asigura un parcurs educațional corect pentru fiecare elev și să asigurăm confortul dar și sănătatea membrilor comunității noastre.

Pe perioada pandemiei și a menținerii restricțiilor, elevii își vor petrece o mare parte din zi în sala de clasă desemnată lor, în funcție de situație.

Profesorii de specialitate se vor deplasa în clasele desemnate și atribuite fiecărei clase în parte.

Sălile de clasă au fost amenajate respectând distanțarea socială de 1 metru între elevi. În sălile în care nu se poate menține distanța de 1 m între elevi, sunt montate panouri despărțitoare de plexiglas.

Mobilierul din clasă va fi igienizat periodic, înainte de începerea programului, pe parcursul zilei, dacă acest lucru se va impune și la finalul programului.

Sălile comune care vor fi folosite de mai multe clase într-o zi (laboratorul de informatică) sau de elevi aparținând diferitelor clase (la lucrul pe grupe la limbile moderne), se vor realiza și respecta toate procedurile de dezinfectare a spațiilor, a meselor școlare, a scaunelor, a tastaturii calculatoarelor înaintea fiecărei ore de curs.

Așa cum eforturile tuturor angajaților școlii sunt îndreptate spre protecția elevilor pe tot parcursul perioadei școlare, tot așa dorim să solicităm din partea elevilor și a părinților un comportament corect din punct de vedere al menținerii stării de sănătate al tuturor și o înțelegere a tuturor restricțiilor care pot să apară.

Vor fi respectate locurile fiecărui elev în sălile de clasă, marcajele și direcțiile de deplasare indicate pe holurile școlii și în spațiile conexe, interioare sau exterioare și vor fi respectate măsurile de distanțare și de igienă la toalete. Marcajele vor fi utilizate pentru a indica fluxul de trafic, astfel încât elevii să rămână distanțați  în tranzit.

Elevii vor servi gustarea între orele 10:50-11.10, respectând indicațiile prevăzute în tabelul de la punctul III.1

Prânzul va fi servit astfel:

  • în intervalul 12.55-13.15, seria 1, formată din clasele: VII A, VII B, VIII A, VIII B și clasele IX A, X A, XI A și XII A (în sălile lor de clasă).
  • În intervalul 13.00-13.20, seria 2, formată din clasele:V A, V B, V C (în sala de mese)
  • În intervalul 13.20-13.40, se va realiza dezinfecția meselor din sala de mese
  • În intervalul 13.40-14.00, seria 3, formată din clasele: VI A, VI B (în sala de mese)

Elevii vor trebui să aducă sticle de apă proprii la școală, cu numele lor însemnat pe ambalaj. Sticlele vor putea fi reumplute la stațiile de alimentare cu apă.

Datorită problemelor impuse de folosirea altor spații pentru servirea mesei, a necesității dezinfectării constante a spațiilor și a diminuării timpului de servire efectivă a mesei, oferta de masă va conține, pe toată durata pandemiei și a restricțiilor impuse de aceasta, doar meniuri compuse dintr-un fel principal și desert. În această perioadă nu se va servi supă.

Descurajăm călătoriile în afara zonei noastre, în cele două săptămâni înainte de începerea școlii (1 -14 septembrie).

Dacă s-au produs călătorii într-o zonă cu un nivel ridicat de transmisie, vă vom solicita să ne anunțați înainte de a veni la școală.

Pe tot parcursul anului școlar, toate familiile care călătoresc în afara României, în zone care sunt considerate zone COVID cu risc mai mare decât orașul sau țara noastră, trebuie să anunțe școala despre călătorie.

Echipa de conducere a Liceului teoretic Elf