Transferuri nivel gimnazial

Pentru copiii care frecventează o altă școală și ar dori să se transfere la Liceul Teoretic „Elf”, părinții sau tutorii legali vor înregistra o cerere de transfer online completând formularul din acest link.

Condiții pentru aprobarea transferului:

– notă maximă la purtare pentru toți anii de școală anteriori transferului;
– pentru clasele V-VIII: cel puțin nota 8 la evaluarea internă susținută la limba română și matematică, la Liceul Teoretic Elf;
– susținerea evaluării interne va fi programată de comun acord cu cei implicați.

Dacă sunt îndeplinite criteriile de mai sus și există loc disponibil în clasa solicitată, Liceul Teoretic „Elf” va elibera o cerere de transfer cu acordul școlii, ce va fi completată de către părintele sau tutorele legal al copilului și urmează a fi depusă la școala de proveniență a copilului.

Transferul va fi încheiat numai după ce școala de proveniență trimite documentele necesare efectuării transferului.