Abordare educațională

 Educația timpurie

Educația timpurie este definită în literatura de specialitate ca fiind abordarea educațională și procesul pedagogic care acoperă intervalul de viață de la naștere până la momentul intrării copilului în școală, respectiv în jurul vârstei de 6-7 ani și  momentul în care au loc transformări esențiale în registrul dezvoltării unui copil.

Grădinițele Elf oferă un cadru educațional în care colegii noștri, specialiști în educație timpurie evaluează, monitorizează și susțin progresul copilului pe toate planurile: cognitiv, socio-emoțional și comportamental.

Rolul grădiniței în educația timpurie:

  • contribuie semnificativ la dezvoltarea abilităților de comunicare, socializare și integrare în cadrul colectivului de copii și adulți;
  • încurajează curiozitatea copiilor și învățarea prin investigare;
  • susține dezvoltarea abilităților de autonomie personală, independență, autoreglare emoțională;
  • oferă experiențe variate de învățare, situații care stimulează creativitatea și adaptabilitatea copiilor, cursuri opționale care lărgesc orizontul de cunoaștere; 
  • facilitează o bună integrare în nivelul primar.