Curriculum

Fiind o instituție particulară acreditată, programul educațional al Grădinițelor Elf are la bază curriculumul naţional pentru educație timpurie, abordat prin intermediul programei noastre specifice de predare în limba engleză şi germană. Această programă stă la baza identităţii noastre, ca instituţie de învăţământ preşcolar, iar de-a lungul anilor a suferit modificări, completări, îmbunătățiri, pentru a fi adaptată nevoilor de dezvoltare şi intereselor copiilor.

În prezent, abordăm transdisciplinar Curriculumul Național pentru Educație Timpurie, prin conţinuturi integrate, generând pentru copii posibilități reale de valorificare a cunoştinţelor transmise.

Educație socio-emoțională

Curriculum de dezvoltare socio-emoțională (SEL - Social-emotional Learning)

Pornind de la nevoia de echilibru a copiilor, am elaborat un curriculum de dezvoltare socio-emoţională complex, care are la bază premisele educaţiei blânde, empatice. Dezvoltarea socio-emoțională înglobează dobândirea unor abilități și competențe de bază, cu rezultate pozitive în ceea ce privește dezvoltarea copiilor pe termen lung.

Rolul psihologului în Grădinițele ELF

Pornind de la nevoia de echilibru a copiilor, am elaborat un curriculum de dezvoltare socio-emoţională complex, care are la bază premisele educaţiei blânde, empatice. Dezvoltarea socio-emoțională înglobează dobândirea unor abilități și competențe de bază, cu rezultate pozitive în ceea ce privește dezvoltarea copiilor pe termen lung.

Protocol de acomodare

Începutul grădiniței este o perioadă de adaptare atât pentru copii, cât și pentru părinți. Este esențial să ne pregătim pentru această etapă, care poate dura, în funcție de particularitățile fiecărui copil, între 3 și 6 săptămâni. Deoarece părintele are un rol foarte important în acomodarea copilului la noul mediul, am pregătit un ghid, care să vă vină în ajutor în pregătirea pentru primii pași alături de noi.

Educație în natură

Program de educaţie outdoor care are la bază contactul cu natura şi mediul înconjurător și răspunde nevoii de libertate şi de explorare a copiilor. 

Grădinițele ELF susțin și desfășoară programe și activităţi educaţionale în aer liber, fiind convinşi că natura este un mediu complex de învățare, care îi ajută pe copii să devină rezilienți, responsabili și conștienți de importanța studiului fenomenelor naturale, a respectării și protejării atât a mediului înconjurător, cât și a tuturor celorlalți locuitori ai pământului.

Educație culturală

Noi credem că, încă de la vârste timpurii, contextul cultural poate oferi copiilor o idee despre cine sunt, cine îi poate inspira, dar și despre cine pot deveni.

Tocmai de aceea, la ELF ne propunem implicarea copiilor în activități artistice, participarea lor la evenimente culturale variate (piese de teatru, vizite la expoziții, recitaluri de muzică și ateliere de lectură) și transmiterea unor valori culturale (creativitate, umanitate, estetica frumosului, atitudine, cooperare) care să le șlefuiască identitatea culturală și să îi pregătească pentru viață.

Susținem și promovăm cultura prin abordarea unui proiect cultural în fiecare an și prin parteneriate educaționale cu personalități/instituții care promovează cultura (bibliotecă, librărie, teatru)

Proiecte culturale:

  • Constantin Brâncuși
  • Zbor
  • ROOTS – 2020
  • ZOOM – 2021
  • PALM – 2022
  • DOR – 2023