Plan pentru redeschiderea Liceului teoretic ‘ELF’
- nivel preșcolar -

Obiectiv

Stabilirea tuturor protocoalelor si proceselor necesare revenirii la grădiniță în 31 august 2020, în sediile grădinițelor ‘Elf’ de pe str. Mozart, Brâncuși, Câmpului, Donath și Calea Baciului, în așa fel încât sănătatea fizică și emoțională precum și siguranța copiilor, a educatorilor și a personalului nostru să fie asigurate.

Strategia noastră

Strategia și politica de redeschidere a grădinitelor ‘ELF’ se bazează pe legislația în vigoare, pe recomandările Inspectoratului Școlar Județean, Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății precum și a ghidurilor UNICEF și CDC cu privire la măsurile necesare de prevenire și răspândire a Covid 19 în unitățile de învățământ.

Ne pregătim pentru redeschiderea anului școlar în data de 31 august, pentru nivelul preșcolar al Liceului teoretic ‘Elf’ în formula completă, față în față, ghidându-ne după următoarele principii:

❖ Organizarea unui mediu de învățare predictibil pentru toți copiii noștri

❖ Menținerea flexibilității planurilor de organizare a programului educațional la nivelul întregii noastre instituții

❖ Stabilirea unor practici interne specifice acestei perioade

❖ Aplicarea strictă a regulilor de distanțare fizică, de igienă și dezinfecție zilnică la nivelul întregii noastre instituții

❖ Stabilirea si aplicarea cu strictețe a Regulilor de sănătate pentru toți copiii și personalul nostru didactic și nedidactic

❖ Asigurarea și aplicarea cu strictețe a triajului zilnic la intrarea în grădiniță a tuturor copiilor și personalului didactic și nedidactic

❖ Stabilirea unei proceduri clare si stricte cu privire la modul de prevenire și acțiune în cazul depistării cazurilor suspecte sau confirmate de Covid 19 în rândul copiilor sau personalului instituției noastre de învățământ

I. MEDIU DE ÎNVĂȚARE PREDICTIBIL

La ‘Elf’, avem oportunitatea de a lucra cu efective între 12 și 17 copii în grupele de grădiniță, precum și cu număr mare de cadre didactice și cadre didactice auxiliare. Totodată, numărul mare de activități suplimentare din oferta grădiniței ne permite acoperirea curriculei obligatorii în timp real și ne oferă șansa de a organiza activități flexibile pentru copiii noștri, fără riscul de a nu acoperi programa școlară.

Începând cu luna septembrie a acestui an, ne propunem revenirea la grădiniță în formulă completă, ‘față în față’, respectând toate normele și legislația actuală cu privire la cele trei scenarii  (‘verde’, ‘galben’ și ‘roșu’) de reluare a activității în învățământ.

Drept urmare, dorim să ne asigurăm ca spațiile grădiniței noastre vor fi pregătite pentru a-i acomoda pe toți copii noștri.

Acțiunile pe care grădinița noastră le-a luat, în vederea începerii noului anului școlar sunt: 

❖ Măsurarea fiecărei săli de studiu și asigurarea că spațiul necesar fiecărui prșcolar va fi respectat

❖ Organizarea a câte 2 spații de învățare în exterior, în curtea grădiniței, în fiecare sediu ‘ELF’

❖ Încheierea de parteneriate pentru desfășurarea de activități educaționale în 2 spații de învățare satelit ( în afara grădiniței ) pentru copiii noștri – ‘Elf Hub’ și ‘Descoperă Natura’

❖ Implemetarea la nivel instituțional, începând cu luna septembrie, a proiectul educațional ‘ROOTS’, un proiect amplu de învățare activă în spații informale și outdoor cu o frecvență de minim 2 zile pe lună pentru toți elevii noștri – nivel preșcolar ( grupele mijlocii și mixte/mari) și primar

❖ Asigurarea formării și perfecționării cadrelor didactice prin cursuri de prim ajutor, de educație în natură și tehnici de predare în medii informale, precum și tehnici avansate de predare online și  integrare a tehnologiei la clasă

II. ABORDARE FLEXIBILĂ

Considerăm că pentru a reuși să prioritizăm atât sănătatea cât și educația, va fi nevoie de flexibilitate din partea grădiniței și a părinților.

Astfel, cu toate că strategia noastră este aceea de a începe anul școlar în formulă clasică, cu toți copiii din grupă prezenți în aceași sală de grupă, înțelegem că în unele cazuri s-ar putea ca acest lucru să nu fie posibil.

Doarece, la nivel preșcolar si primar considerăm că educația în sistem online trebuie folosită doar ca variantă complementară învățării la clasă și având în vedere interesul superior al copiilor dar și al sănătății lor și al cadrelor didactice, vom lua următoarele măsuri:

Scenariu flexibil:

În cazul în care va fi nevoie, și doar în situația în care specificitatea spațiului o impune, ne propunem reducerea efectivelor de copii din grupă prin:
1. 
Organizarea de activități educaționale în spațiile OUTDOOR, amenajate din grădiniță și/sau în spațiile cu funcțiuni conexe.
2. Organizarea de activități educaționale în spațiile satelit din afara școlii ( ‘ELF Hub’ și ‘Descoperă Natura’ ) pentru grupele mari și mixte de copii

ELF HUB , DESCOPERĂ NATURA și minunatele PĂDURI

În parteneriat cu aceste două spații satelit, din afara sediilor de grădiniță, ne propunem organizarea unui an școlar puțin diferit, un an școlar îmbogățit de mai multe experiențe de învățare outdoor, de tip explorare și ‘learn by doing’.

În această perioada, cadrele noastre didactice se pregătesc prin cursuri de formare OUTDOOR și prim-ajutor.

Pentru școala primară și grupele mijlocii și mari din grădinițe, ne dorim organizarea a minim 2 ieșiri pe lună în spații din natură. 

Credem că educația actuală are nevoie de revigorarea pe care natura, interesele și curiozitatea naturală a copiilor o implică în mod nemijlocit.

Prezentarea amplă a proiectului nostru educațional pentru anul 2020-2021 intitulat ‘ROOTS’, o veți primi la scurt timp după începerea anului școlar. 

Sperăm într-un parteneriat grădiniță-părinți care are la bază interesele principale și sănătatea copiilor.

În interiorul grădiniței, la nivelul tuturor grupurilor de copii și profesori, igiena personală va fi constant consolidată ca principiu esențial al sănătății noastre, a tuturor. 

Copiii se vor spăla pe mâini la intrarea și la ieșirea din grădiniță, din sala de clasă, după utilizarea băii și înainte și după mic dejun, gustare și prânz.

Protocolul de igienizare a întregii grădinițe, dezinfecția constantă a suprafețelor, a grupurilor sanitare și a spațiilor din exterior se va aplica cu strictețe.

Protocolul de igienizare și produsele de dezinfecție folosite vor fi în conformitate cu regulamentul DSP și cu ordinul Ministerului Sănătății va ține cont specificul grădinițelor și de numărul și vârsta copiilor

Grădinița a redactat și revizuit documentul intitulat ‘Reguli de sănătate’ care conține toate informațiile importante, precum și protocolul sanitar intern, necesar prevenției și combaterii îmbolnăvirilor în rândul membrilor comunității noastre.

Regulile de sănătate, precum și Actul adițional la contractul de școlarizare, care va detalia scenariile și măsurile financiare propuse de către Liceul teoretic ‘Elf’ pentru anul școlar 2020-2021, vor fi înmânate spre consultare și spre semnare tuturor părinților/ aparținătorilor legali ai copiilor, înainte de începerea anului școlar, în perioada 21- 28 august.V. PRACTICI INTERNE ȘI MODIFICĂRI ALE RUTINELOR ZILNICE

Vom organiza întâlniri în aer liber cu educatorii și părinții copiilor care în toamnă vor începe grupa baby. La aceste întâlniri nu vor participa copiii, iar din rândul părinților va participa doar câte un adult.

Durata unei zile de grădiniță pentru va fi de la 8:00-18:00.
Modificările aduse orarului vor fi însă cel mai probabil necesare, iar ele vor fi stabilite având în vedere decongestionarea copiilor la primire și plecare precum și decalarea intervalelor de pauze în curte și masă.

PREDAREA ȘI PRELUAREA COPIILOR DE LA GRĂDINIȚĂ

Obiectivul nostru este să minimalizăm impactul negativ al unui orar zilnic incert sau prea complicat și să asigurăm comfortul dar și sănătatea membrilor comunității noastre.

Drept urmare, orele de primire și preluare a copiilor vor fi cel mai probabil decalate la intervale orare care să ne permită decongestionarea și efectuarea atentă a triajului zilnic.

Părinții sunt rugați să respecte cu strictețe intervalul orar de predare / primire desemnat grupei copilului lor.

Orarul zilnic al ieșirilor în curte și al mesei va fi ajustat în așa fel încât copiii să interacționeze în grupuri restrânse, ale grupei lor și eventual ale grupei paralele.

Protocolul de distanțare socială va fi implementat atât la primire cât și la preluarea copiilor prin respectarea orarului și prin marcaje.

Părinților le va fi interzis accesul în interiorul grădiniței iar preluarea și predarea copiilor se va face la poartă, în spațiile marcate ( pt grupele Baby si Mică după caz) sau în fața porții ( pt. copiii care au o vârstă care le permite deplasarea singuri până la intrarea în grădiniță ).

În cazul în care accesul părinților în grădiniță este absolut necesar, părinții vor purta masca de protecție tot timpul, atât în interior cât și în exteriorul grădiniței.

* Modificările detaliate ale orarului grădiniței și ale intervalelor de primire/ preluare le veți regăsi în actul adițional la contractul de școlarizare.

Copiii își vor petrece o mare parte din zi în sala de clasă desemnată lor/ grupei lor în funcție de situație. 

Profesorii de specialitate ( profesorul de arte și psihologul ) se vor deplasa în clasele desemnate și atribuite fiecărei grupe în parte.

Salile de clasă vor fi amenajate respectând distanțarea fizică de 1 metru între copii. Unde va fi nevoie, pe bănci se vor monta panouri separatoare de plexiglas.
Mobilierul din clasă va fi igienizat periodic, pe parcursul zilei.

Marcaje speciale vor fi utilizate pentru a indica fluxul de trafic, locul în bancă, patuțul pentru somn, astfel încât copiii să rămână distanțați fizic atât în săli, cât și în tranzit.

Copiii vor mânca gustarea de la ora 10:00 și prânzul doar împreună cu colegii lor de grupă. 

Acolo unde spațiul o necesită, zona de luare a mesei va fi extinsă și în curtea grădiniței, în aer liber.

Orele de prânz vor fi rotite astfel încât anumite grupele de copii să poată mânca prânzul pe rând.

Zonele de prânz vor fi curățate între utilizări și după încheierea perioadei de prânz.
Prânzul va fi servit de către persoane desemnate fiecărei grupe de copii.

Descurajăm călătoriile în afara zonei noastre, în săptămâna dinainte de începerea grădiniței (21 august – 31 august). 
Dacă s-au produs călătorii într-o zonă cu un nivel ridicat de transmisie, vă vom solicita să ne anunțați înainte de a veni la școală.

Pe tot parcursul anului școlar, toate familiile care călătoresc în afara României, în zone care sunt considerate zone COVID cu risc mai mare decât orașul sau țara noastră, trebuie să anunțe școala despre călătorie.

VI. CUM PROTEJĂM SĂNĂTATEA COPIILOR ÎN GRĂDINIȚĂ

Toate informațiile de mai jos, le puteți găsi detaliate în procedura internă pentru combaterea și prevenția infectării cu Covid 19 și in Regulile de Sănătate 2020-2021.

Grădinița, prin personalul medical sau personalul special desemnat, va asigura triajul zilnic atât al copiilor cât și al întregului personal didactic, nedidactic și auxiliar. 

Părinții vor fi obligați să verifice zilnic starea de sănătate a copiilor iar în cazul în care observă orice simptom de boală, să contacteze medicul de familie sau medicul de specialitate și să rețină copilul acasă.

Simptomele care vor fi verificate zilnic sunt următoarele:

Febră – peste 37,2

Tuse seacă sau cu expectorație

Dificultăți de respirație

Stare de oboseală

Dureri musculare

Durere de cap – cefalee

Gât roșu sau inflamat

Nas congestionat 

Diaree sau dureri de burtă

Greață sau vărsături

Pentru nivel preșcolar, triajul zilnic al copiilor se va face la intrarea în grădiniță, dimineața, și va fi reluat pe parcursul zilei, ori de câte ori va fi nevoie.

Procedura triajului se va aplica oricărui preșcolar sau cadru didactic care va ajunge la grădiniță mai târziu, din varii motive. În aceste cazuri, triajul zilnic se va face în spațiul cabinetului medical din fiecare sediu ELF. 

Oricărui preșcolar sau persoană angajată la ELF, îi va fi permis accesul în spatiile din interiorul grădiniței doar după efectuarea triajului.

Documentul Reguli de Sănătate specifică situațiile în care Liceul teoretic ‘Elf’ va interzice intrarea în grădiniță a copiilor sau oricăror persoane care prezintă semne de boală.

Orice absență a copiilor va fi motivată și anunțată cu 24 de ore înainte, de către părinți.

Această secțiune conține informații generale cu privire la ce se va întâmpla și ce avem de făcut în cazul în care un membru al comunității noastre este suspect de infectare sau confirmat pozitiv cu Covid 19.

Procedura internă cu privire la prevenirea și infectării cu Covid 19 și măsurile necesar a fi luate la nivel instituțional va fi pusă la dispoziția părinților spre consultare și luare la cunoștință împreună cu ‘Regulile de sănătate’ ELF 2020-2021.SCENARIUL 1: SIMPTOME DE BOALĂ PREZENTE ASOCIATE CU COVID 19 – CAZ SUSPECT

Persoana care prezintă simptome de boală trebuie să fie consultată de un medic în maxim 24 de ore de la depistarea simptomelor.

Medicul va analiza starea de sănătate și va face recomandări cu privire la necesitatea testării pentru Covid 19. 

Recomandăm ca în cazurile suspecte să se efectueze testarea pentru a evita orice suspiciune de Covid 19 în rândul copiilor. 

Înainte de întoarcerea la grădiniță, părintele trebuie să prezinte avizul de intrare în colectivitate al copilului în original, cu parafa și semnătura medicului curant.

Copilul se va putea întoarce la grădiniță doar în momentul în care nu mai prezintă niciun simptom de boală.SCENARIUL 2: SIMPTOME DE BOALĂ ȘI TEST POZITIV Covid 19

Carantina minimă este de 10 zile pentru cazurile depistate pozitiv cu Covid 19.

Grădinița va informa în mod proactiv toți membrii comunității care au interacționat în mod direct cu persoana infectată și va anunța Direcția de Sănătate Publică.

Grădinița va acționa ulterior în conformitate cu recomandările DSP.

La întoarcerea în colectivitate copilul/ persoana infectată trebuie să prezinte 2 teste consecutive negative și avizul de intrare în colectivitate al medicului de familie/ medicului curant, în original.

 

SCENARIUL 3: ASIMPTOMATIC CU TEST POZITIV COVID 19

Carantina minimă este de 10 zile pentru cazurile depistate pozitive cu Covid 19, indiferent dacă pacientul prezintă sau nu semne de boală.

Grădinița va informa în mod proactiv toți membrii comunității care au interacționat în mod direct cu persoana infectată și va anunța Direcția de Sănătate Publică.

Grădinița va acționa ulterior în conformitate cu recomandările DSP.

La întoarcerea în colectivitate copilul/ persoana infectată trebuie să prezinte 2 teste consecutive negative și avizul de intrare în colectivitate al medicului de familie/ medicului curant, în original.

 

SCENARIUL 4: CONTACT DIRECT AL UNEI PERSOANE TESTATE POZITIV CU COVID 19

Contacte directe sunt considerate persoanele cu care un preșcolar / angajat ELF a interacționat pentru o perioadă de timp mai lungă de 15 minute și interacțiunea nu a avut loc în spatii exterioare, păstrându-se distanța socială sau purtarea măștii de protecție.

Se recomandă testarea urgentă a contactelor directe și izolarea lor pentru o perioadă de 14 zile după expunere.

ATENȚIE!

În următoarele situații –  caz suspect sau caz confirmat de Covid 19, în rândul membrilor familiei elevului ( sau contactelor directe ) –  părinții trebuie să informeze în mod urgent cadrul didactic de la clasa copilului sau asistentul medicalal grădiniței.

Întreg personalul didactic, nedidactic și auxiliar al grădiniței va purta în mod obligatoriu masca de protecție pe tot parcursul zilei, în spațiile interioare ale clădirilor.

Purtarea măștii de către personalul grădiniței în exterior va fi obligatorie doar dacă păstrarea distanțării fizice nu este posibilă.

Copiii de nivel preșcolar nu vor fi nevoiți să poarte masca de protecție la grădiniță.

Părintii tuturor elevilor vor purta în mod obligatoriu masca de protecție în momentul predării și preluării elevilor de la grădiniță.