Vă mulțumim pentru interesul acordat ofertei educaționale a Liceului Teoretic „Elf”. Suntem onorați de numărul mare de solicitări primite până acum. Întrucât numărul cererilor înregistrate depășește numărul locurilor disponibile, vom aplica o serie de criterii specifice de departajare.

Pentru copiii care doresc să se înscrie la gimnaziu, părinții sau tutorii legali vor înregistra o cerere de înscriere online completând formularul din link.

Pentru copiii care frecventează o altă școală și ar dori să se transfere la Liceul Teoretic „Elf”, părinții sau tutorii legali vor înregistra o cerere de transfer online completând formularul din acest link.

 Condiții pentru aprobarea transferului:

– notă maximă la purtare pentru toți anii de școală anteriori transferului;
– pentru clasele V-VIII: cel puțin nota 7 la evaluarea internă susținută la limba română și matematică, la Liceul Teoretic Elf;
– susținerea evaluării interne va fi programată de comun acord cu cei implicați.

Dacă sunt îndeplinite criteriile de mai sus și există loc disponibil în clasa solicitată, Liceul Teoretic „Elf” va elibera o cerere de transfer cu acordul școlii, ce va fi completată de către părintele sau tutorele legal al copilului și urmează a fi depusă la școala de proveniență a copilului.

Transferul va fi încheiat numai după ce școala de proveniență trimite documentele necesare efectuării transferului.

• cererea de transfer – se obține de la secretariatul Liceului Teoretic „Elf”;
• copie după certificatul de naştere al copilului – se prezintă și originalul;
• dovada plății taxei de înscriere în valoare de 400 de lei (taxa de înscriere se achită o singură dată pe ciclu de școlarizare și nu este returnabilă în cazul retragerii)
• contractul de școlarizare semnat în două exemplare (se obține de la secretariat)
• copie după actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali – se prezintă și originalul;
• copie după fişa medicală – se obţine de la medicul de familie sau de la şcoala de unde provine elevul (numai după aprobarea transferului)
• 2 fotografii tip buletin pentru carnetul de elev și abonamentul de transport în comun (dacă se solicită);
• copie după raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare (dacă e cazul).

Foaia matricolă va fi transmisă între școli, fără implicarea părinților.

După semnarea contractului de școlarizare părinții vor primi un link pentru completarea bazei de date a școlii.

 În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile pentru aprobarea transferului, cererea poate rămâne în evidențele școlii pentru eventuale testări viitoare, dacă există disponibilitate de loc la clasa solicitată.

N.B. În cazul în care există mai multe solicitări pentru un singur loc, aprobarea transferului se va realiza în ordinea descrescătoare a mediei obținute la cele două probe. Elevii care au frați deja înmatriculați la Liceul Elf vor avea prioritate.

Vă mulțumim pentru alegere,

Echipa de conducere a Liceului Teoretic „Elf”

Conform Contractului de Școlarizare vă comunicăm taxa de școlarizare a Liceului Teoretic ELF, calculată pentru anul școlar 2021-2022:

Mai multe informații despre taxa de școlarizare puteți găsi aici.