În vederea admiterii la Grădinița ELF părinții sau aparținătorii elevului trebuie să se asigure că parcurg următoarele etape:

1. Consultarea siteului Liceului Teoretic ELF pentru noutăți legate de înscriere: etapele de înscriere, criteriile de eligibilitate, număr de locuri disponibile;
2. Completarea formularului online de înregistrare la Liceul Teoretic ELF, pentru nivelul preșcolar.

Procedura de înscriere nivel preșcolar an școlar 2021-2022

ETAPELE ADMITERII LA GRĂDINIȚA ELF 2020-2021:

Etapa I
2-13 martie 2020 – Readmiterea în anul școlar 2020-2021 a copiilor înmatriculați deja la Grădinița Elf;
16-20 martie 2020 – Centralizarea situației și anunțarea numărului de locuri libere pentru fiecare nivel de vârstă, pentru fiecare sediu.

Etapa II
23 martie – 3 aprilie 2020 – Vă rugăm să ne transmiteți documentele de înscriere – completate și semnate – în format online pe următoarele adrese de email, în funcție de sediul vizat:

Înscrierile pt. sediul ELF

Str. Brâncuși nr. 36: sorina.hangea@elf.ro

Str. Mozart nr. 35 D: sorina.hangea@elf.ro

Str. Câmpului nr. 39: cristina.moldovan@elf.ro

Str. Donath nr. 143: codruta.harsan@elf.ro

6-10 aprilie – Procesarea dosarelor;
22 aprilie 2020 – Anunțarea ocupanților locurilor disponibile, după aplicarea criteriilor de eligibilitate;
27 aprilie – 6 mai 2020 – Confirmarea locurilor, achitarea taxei de înmatriculare şi completarea contractului de școlarizare și a documentelor aferente, inclusiv a bazei de date.

Etapa III
In eventualitatea în care mai rămân locuri disponibile după derularea primelor două etape, dosarele de înscriere depuse vor fi procesate, conform criteriilor de departajare.

În vederea înregistrării la Grădinița ELF părinții sau aparținătorii elevului trebuie să completeze următorul formular pentru a putea deveni eligibili în vederea admiterii la ELF.

 COMPLETEAZĂ ACEST FORMULAR DE ÎNREGISTRARE:

Informații importante:

* Completarea acestui formular reprezintă intenția de înregistrare în vederea admiterii elevului la ELF si se poate trimite oricând, in timpul anului școlar către Comisia de Înscrieri

* Acest formular va fi prelucrat de Comisia de Admitere a Liceului Teoretic ELF si introdus in Baza de Date / secțiunea Înscrieri/ Transferuri

* Aprobarea înscrierii la ELF se va face in baza criteriilor de eligibilitate aprobate anual de Consiliul Adminsitrativ ELF si al metodologiei de înmatriculare in unitățile de învățămînt aprobate anual de MECT în perioada ianuarie-aprilie ( DESCARCĂ documentul – Metodologie)

*  In urma procesării formularelor de înregistrare, veți fi contactați via e-mail de către directorul Grădiniței ELF și veți fi informați cu privire la posibilitatea admiterii la ELF, a datelor pentru depunerea dosarului și a documentelor necesare, precum și a pașilor următori, premergători admiterii la ELF.

Criteriile de eligibilitate se aplică dacă numărul de dosarelor depuse la ELF este mai mare decât numărul de locuri disponibile.

CRITERII DE ELIGIBILITATE aprobate pentru anul școlar 2020-2021:

1. Existența unui frate înmatriculat în Liceul Teoretic Elf, orice nivel de școlarizare – se verifică în Registrul matricol al unității de învățământ/baza de date;
2. Copii ai cadrelor didactice, nedidactice sau auxiliare care sunt angajați ai Liceului Teoretic Elf – Contractul de muncă;
3. Copilul are rude până la gradul IV care sunt înmatriculați la Liceul Teoretic „Elf” – Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă gradul de rudenie (declarația se va verifica pentru conformitate cu registrul matricol al unității de învățământ);
4. Copilul locuiește în proximitatea grădiniței – Copie după cartea de identitate a părinților/dovada domiciliului la adresa respectivă;
5. Locul de muncă al unuia dintre părinții copilului este în proximitatea grădiniței – Adeverință de la locul de muncă din care să reiasă adresa unității unde își desfășoară părintele activitatea;
6. Bunicii copilului sau persoanele care au în grijă copilul după programul de grădiniță locuiesc în proximitatea grădiniței – Copie CI bunici și declarație pe proprie răspundere a ambelor părți (părinți+bunici/persoane care își asumă răspunderea îngrijirii copilului după programul de grădiniță);
7. Copilul a urmat cursuri de limba engleză/germană anterior – Adeverință de la grădiniță din care să reiasă limba străină studiată și numărul de ani de studiu.

În urma parcurgerii etapelor de înregistrare, în cazul în care copilul dumneavoastră a fost admis la Grădinița ELF, vă rugăm sa completați dosarul cu documentele necesare pentru finalizarea înscrierii:

• Contract şcolarizare;
• Fişa personală;
• Ghidul părinţilor;
• Regulile de igienă şi sănătate;
• Analizele medicale solicitate;
• Dovada achitării taxei de înscriere şi procesare a dosarului.

Documentele vă vor fi puse la dispoziţie de către directorul unității de învățământ.

Conform Contractului de Școlarizare vă comunicăm taxa de școlarizare a Liceului Teoretic ELF, calculată pentru anul școlar 2021-2022.

Mai multe informații despre taxa de școlarizare puteți găsi aici.

Pentru a vizualiza locurile disponibile vă rugăm accesați acest link.