Înscrieri în clasa a IX-a

Calendarul admiterii va fi publicat după primirea documentului de la M.E.C. și se va transmite tuturor celor care au completat acest formular de preînscriere.

Pentru elevii care frecventează un alt liceu și ar dori să se transfere la Liceul Teoretic „Elf”, părinții sau tutorii legali vor înregistra o cerere de transfer online completând formularul din acest link.

 Condiții pentru aprobarea transferului:

– notă maximă la purtare pentru toți anii de școală anteriori transferului;
– pentru clasele X-XII: cel puțin nota 8 la evaluarea internă susținută la limba română și matematică și la o probă la alegere din materia de specialitate (chimie, biologie, fizică), la Liceul Teoretic Elf;
– susținerea evaluării interne va fi programată de comun acord cu cei implicați.

Dacă sunt îndeplinite criteriile de mai sus și există loc disponibil în clasa solicitată, Liceul Teoretic „Elf” va elibera o cerere de transfer cu acordul școlii, ce va fi completată de către părintele sau tutorele legal al copilului și urmează a fi depusă la liceul de proveniență a elevului.

Transferul va fi încheiat numai după liceul de proveniență trimite documentele necesare efectuării transferului.

Calendarul admiterii va fi publicat după primirea documentului de la M.E.C. și se va transmite tuturor celor care au completat acest formular de preînscriere.

Calendarul admiterii urmează să fie comunicat îndată ce va fi transmis de către M.E.C.

La interviu, candidații se vor prezenta cu următoarele documente:

– carnetul de elev sau foaia matricolă, din care să reiasă media claselor V-VIII și media la purtare;

– codul candidatului (fluturașul primit de la școală) – pentru verificarea notelor de la Evaluarea Națională;

– copie după actul de identitate sau certificatul de naștere;

– portofoliu educațional – o caracterizare din partea profesorului diriginte, diplome obținute la concursuri școlare sau extrașcolare, orice documente care pot să ateste implicarea elevului în acțiuni diverse (de participare la cursuri de formare, implicare în proiecte civice, de voluntariat, implicare socială, etc.;)

Media de admitere – 8,50;
Media 10 la purtare pe parcursul anilor de școală anteriori;
Interviu în limba engleză.

(Se depune doar pentru candidații declarați admiși):

1) fișa-tip de înscriere la liceu (se eliberează la cerere, de către școala unde elevul a absolvit clasa a VIII-a); 

2) cerere de înscriere la Liceul Teoretic „Elf” (se obține de la secretariat); 

3) cartea de identitate și certificatul de naștere, în copie conform cu originalul;

4) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;

5) foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);

6) fișa medicală;

7) diploma de absolvire a ciclului gimnazial;

8) contractul de școlarizare (însoțit de copii după cărțile de identitate ale părinților); 

9) achitarea taxei de înscriere în ciclul liceal (400 lei), după semnarea contractului și emiterea facturii.

Profesor limba română

Profesor matematică

Profesor limba engleză

Psiholog școlar

Director

Conform Contractului de Școlarizare vă comunicăm taxa de școlarizare a Liceului Teoretic ELF, calculată pentru anul școlar 2021-2022:

Mai multe informații despre taxa de școlarizare puteți găsi aici.