Situația înscrierilor 2020 - 2021

 Lista elevilor admiși la Liceul Teoretic ELF în clasa a IX-a an școlar 2020-2021 o găsiți aici.

Găsiți aici informarea despre locurile disponibile pentru admitere liceu etapa a II-a.

Până în 11 iulie 2020, ora 12:00 completați acest formular de preînscriere

– 10-11 iulie
înscrierea candidaților pentru etapa a doua de admitere la Liceul Elf;

– 13 iulie
interviuri cu candidații externi înscriși pentru a doua etapă de admitere la Elf;

– 13 iulie
afișarea listei elevilor admiși după a doua etapă
(în limita locurilor disponibile, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, indiferent de școala de proveniență);

– 14-15 iulie
semnarea contractelor de școlarizare și achitarea taxei de înscriere, pentru confirmarea locului; depunerea dosarului de înscriere. 

La interviu, candidații se vor prezenta cu următoarele documente:

– carnetul de elev sau foaia matricolă, din care să reiasă media claselor V-VIII și media la purtare;

– codul candidatului (fluturașul primit de la școală) – pentru verificarea notelor de la Evaluarea Națională;

– copie după actul de identitate sau certificatul de naștere;

– portofoliu educațional – o caracterizare din partea profesorului diriginte, diplome obținute la concursuri școlare sau extrașcolare, orice documente care pot să ateste implicarea elevului în acțiuni diverse (de participare la cursuri de formare, implicare în proiecte civice, de voluntariat, implicare socială, etc.;)

Media de admitere – 8,50;
Media 10 la purtare pe parcursul anilor de școală anteriori;
Interviu în limba engleză.

(Se depune doar pentru candidații declarați admiși):

1) fișa-tip de înscriere la liceu (se eliberează la cerere, de către școala unde elevul a absolvit clasa a VIII-a); 

2) cerere de înscriere la Liceul Teoretic „Elf” (se obține de la secretariat); 

3) cartea de identitate și certificatul de naștere, în copie conform cu originalul;

4) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;

5) foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);

6) fișa medicală;

7) diploma de absolvire a ciclului gimnazial;

8) contractul de școlarizare (însoțit de copii după cărțile de identitate ale părinților); 

9) achitarea taxei de înscriere în ciclul liceal (400 lei), după semnarea contractului și emiterea facturii.

Mariana Pop – Director

Iulia Stînga – Diriginte, prof. limba română

Marinela Cîrcu – Prof. matematică

Carmen Costina – Prof. limba engleză

Edith Munteanu – Psiholog

Iulia Tripon – Secretar