Înscrieri în clasa a IX-a

Calendarul admiterii va fi publicat după primirea documentului de la M.E.C. și se va transmite tuturor celor care au completat acest formular de preînscriere.

Calendarul admiterii va fi publicat după primirea documentului de la M.E.C. și se va transmite tuturor celor care au completat acest formular de preînscriere.

Calendarul admiterii urmează să fie comunicat îndată ce va fi transmis de către M.E.C.

La interviu, candidații se vor prezenta cu următoarele documente:

– carnetul de elev sau foaia matricolă, din care să reiasă media claselor V-VIII și media la purtare;

– codul candidatului (fluturașul primit de la școală) – pentru verificarea notelor de la Evaluarea Națională;

– copie după actul de identitate sau certificatul de naștere;

– portofoliu educațional – o caracterizare din partea profesorului diriginte, diplome obținute la concursuri școlare sau extrașcolare, orice documente care pot să ateste implicarea elevului în acțiuni diverse (de participare la cursuri de formare, implicare în proiecte civice, de voluntariat, implicare socială, etc.;)

Media de admitere – 8,50;
Media 10 la purtare pe parcursul anilor de școală anteriori;
Interviu în limba engleză.

(Se depune doar pentru candidații declarați admiși):

1) fișa-tip de înscriere la liceu (se eliberează la cerere, de către școala unde elevul a absolvit clasa a VIII-a); 

2) cerere de înscriere la Liceul Teoretic „Elf” (se obține de la secretariat); 

3) cartea de identitate și certificatul de naștere, în copie conform cu originalul;

4) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;

5) foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);

6) fișa medicală;

7) diploma de absolvire a ciclului gimnazial;

8) contractul de școlarizare (însoțit de copii după cărțile de identitate ale părinților); 

9) achitarea taxei de înscriere în ciclul liceal (400 lei), după semnarea contractului și emiterea facturii.

Profesor limba română

Profesor matematică

Profesor limba engleză

Psiholog școlar

Director

Conform Contractului de Școlarizare vă comunicăm taxa de școlarizare a Liceului Teoretic ELF, calculată pentru anul școlar 2020-2021: