Vă mulțumim pentru interesul acordat ofertei educaționale a Liceului Teoretic „Elf”. Suntem onorați de numărul mare de solicitări primite până acum pentru clasa pregătitoare 2021-2022. Întrucât numărul cererilor înregistrate depășește numărul locurilor disponibile, vom aplica o serie de criterii specifice de departajare.

Pentru copiii care doresc să înceapă clasa pregătitoare la Liceul Teoretic „Elf”, părinții sau tutorii legali vor înregistra o cerere de preînscriere online completând formularul din link.

În acest dosar veți găsi procedura de înscriere, calendarul de înscriere pe etape, criteriile specifice de departajare pentru anul școlar 2021-2022, precum și cererea de înscriere.

Calendarul de înscriere la Elf este astfel gândit ca, în cazul în care elevul nu va fi admis pe unul din cele 104 de locuri disponibile, părinții să aibă posibilitatea de a depune un dosar de înscriere la o altă școală. Alternativ, există posibilitatea de a opta pentru repartizarea automată la școala de circumscripție, fără a mai fi nevoie de o nouă solicitare.

Precizăm că toate cererile de înscriere vor fi înregistrate în sistemul informatic integrat al învățământului din România, prin urmare un părinte nu poate depune solicitarea la două școli în același timp.

Indiferent de sediul pentru care optați, toate dosarele vor fi preluate la secretariatul Liceului Teoretic „Elf”.

Calendarul admiterii va fi publicat după primirea metodologiei de la M.E.C. pentru anul școlar 2021-2022.

Pentru copiii care frecventează o altă școală și ar dori să se transfere la Liceul Teoretic „Elf”, părinții sau tutorii legali vor înregistra o cerere de transfer online completând formularul din acest link.

Pentru transferurile din sesiunea de toamnă 2021, aici puteți găsi locurile disponibile.

Pentru ciclul de achiziții fundamentale (clasele Pregătitoare-I-II), elevii vor fi invitați, prin programare în prealabil, la o evaluare a cunoștințelor și deprinderilor cf vârstei și curriculumului național, precum și la o evaluare socio-emoțională și comportamentală.

Părinții vor avea o întâlnire preliminară cu direcțiunea, alături de psihologul școlii și învățătoarea clasei ( la care nu participă elevul) și o discuție finală, după perioada de evaluare.

Pentru ciclul de dezvoltare (clasa a III-a și a IV-a), elevii vor fi invitați la o testare a cunoștințelor de limba română și matematică.

– notă maximă la purtare pentru toți anii de școală anteriori transferului;
– pentru înscrierea în clasa I, se va solicita o copie după raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare;
– cel puțin nota 7 (sau calificativul BINE) la evaluarea susținută la limba română și matematică, organizată la Liceul Teoretic „Elf”.
– pentru clasele V-VIII: cel puțin nota 7 la evaluarea susținută la limba română și matematică.
– pentru liceu: cel puțin nota 8 la evaluarea susținută la limba română, la matematică și la una din materiile de profil (biologie/fizică/chimie la alegere).

Dacă sunt îndeplinite criteriile de mai sus și există loc disponibil în clasa solicitată, Liceul Teoretic „Elf” va elibera o cerere de transfer cu acordul școlii, ce va fi completată de către părintele sau tutorele legal al copilului și urmează a fi depusă la școala de proveniență a copilului.

Transferul va fi încheiat numai după ce școala de proveniență aprobă cererea de transfer.

• cererea de transfer – se obține de la secretariatul Liceului Teoretic „Elf”;
• copie după certificatul de naştere al copilului – se prezintă și originalul;
• contractul de școlarizare semnat în două exemplare (se obține de la secretariat)
• copie după actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali – se prezintă și originalul;
• copie după fişa medicală – se obţine de la medicul de familie sau de la şcoala de unde provine elevul (numai după aprobarea transferului)
• 2 fotografii tip buletin pentru carnetul de elev și abonamentul de transport în comun (dacă se solicită);
• copie după raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare (dacă e cazul).

Foaia matricolă va fi transmisă între școli, fără implicarea părinților.

După semnarea contractului de școlarizare părinții vor primi un link pentru completarea bazei de date a școlii.

 În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile pentru aprobarea transferului, cererea poate rămâne în evidențele școlii pentru eventuale testări viitoare, dacă există disponibilitate de loc la clasa solicitată.

N.B. În cazul în care există mai multe solicitări pentru un singur loc, aprobarea transferului se va realiza în ordinea descrescătoare a mediei obținute la cele două probe. Elevii care au frați deja înmatriculați la Liceul Elf vor avea prioritate.

Vă mulțumim pentru alegere,

Echipa de conducere a Liceului Teoretic „Elf”

Conform Contractului de Școlarizare vă comunicăm taxa de școlarizare a Liceului Teoretic ELF, calculată pentru anul școlar 2021-2022:

Mai multe informații despre taxa de școlarizare puteți găsi aici.

 

Puteți consulta situația locurilor disponibile din fiecare sediu, vă rugăm accesați acest link.