Ofertă educațională - școala primară

Liceul Teoretic Elf este acreditat de Ministerul Educației, prin urmare respectăm curriculumul național și obiectivele setate în curriculum, ceea ce ne diferențiază fiind modalitatea de abordare a acestui curriculum. Credem într-o atitudine față de învățare bazată pe gândire critică, cercetare, explorare și evaluare a procesului de învățare, prin utilizarea de strategii educaționale adaptate nevoilor elevilor din societatea actuală. Promovăm munca în echipă, colaborarea, empatia și respectul, ceea ce duce la rezultate academice excelente ale elevilor noștri. În procesul învățării, profesorul este un facilitator activ, reflexiv. Ideile emergente ale elevilor au nevoie de acest moderator care poate genera contexte noi în care elevii își pot elabora ideile.

Prin metoda învățării bazată pe proiect care implică analizarea legăturilor pe care le observăm între diferite experiențe de învățare îi invităm pe elevi să observe cu un ochi critic, să își imagineze diferitele perspective, posibilități pe care o temă le poate oferi și să parcurgem în profunzime toate aceste valențe, prin prisma obiectivelor oferite de curriculum.

Programul Metacogniția se focalizează pe dezvoltarea deprinderii elevilor de a învăța să învețe (reflecția asupra a ceea ce face, cum face și de ce face un anumit lucru). Metacogniția se referă la procesul de conștientizare de către elev a modului în care învață și contribuie la dezvoltarea capacităților necesare unei învățări eficiente. Metacogniția echivalează cu a ști să înveți. Activități cum ar fi: planificarea modalității în care abordăm o sarcină de învățare dată, monitorizarea înțelegerii și evaluarea progresului în realizarea unei sarcini sunt deprinderi metacognitive. Prin acest program, elevii învață următoarele atitudini și deprinderi: empatie, colaborare, responsabilitate, curiozitate, creativitate, stiluri de învățare, motivare pentru învățare, entuziasm.

Lumea lui Elf este un program de dezvoltare socio-emoțională propus de școala noastră pentru clasa pregătitoare, în parteneriat cu psihologul școlii, de două ori pe săptămână, pentru o tranziție lină între grădiniță și școală.
Școala noastră susține diversele posibilități de explorare a învățării prin tehnologia informației și comunicării. Copiii pot folosi tabla interactivă Mimio sau platforme educaționale de tipul Triptico, aceasta din urmă dispunând de o varietate de șabloane customizabile cu ajutorul cărora se pot genera diferite experiențe de învățare. Este un instrument vizual care captează și menține atenția elevilor.

Implicarea în Proiectele Erasmus desfășurate alături de alte țări europene sunt o sursă neprețuită de inspirație pentru școala noastră, prin schimbul de bune practici în ceea ce privește teme precum transdisciplinaritatea, noile abordări în educație, modele alternative de predare (ex. școli partenere inspirate de abordarea Reggio Emilia). Mediul devine în acest context extrem de important, fapt care ne face să îi acordăm o atenție deosebită, fiind considerat un al treilea profesor, ca sursă de inspirație continuă pentru elevi. Printre bunele practici învățate în cadrul proiectelor Erasmus se numără și activitățile de Filosofie pentru copii (P4C), foarte apreciate de elevi și care promovează incluziunea socială, empatia, acceptarea, respectul. Filosofia cu copiii este un instrument important în dezvoltarea strategiilor pentru rezolvarea practică a conflictelor, mai ales într-un context multicultural.

Învățarea nu are loc numai în clasă, ci și în spațiile exterioare sau în natură. Încurajăm cu putere desfășurarea de activități în mijlocul naturii și promovăm ocrotirea acesteia prin proiecte de mediu, de tipul colectării selective și a reciclării.

 • Abordarea integrală a curriculum-ului național
 • Predare în limba română
 • Studiul a cel puțin două limbi străine (6 h / săptămână de engleză sau germană, la alegere); În clasa pregătitoare elevii încep studiul unei limbi străine, 5 h/ săptămână, iar din clasa I încep a doua limbă străină, care poate fi engleză/germană/franceză.
 • O oră de dans și mișcare/ săptămână (clasele I-II)
 • Arhitectură (clasele III-IV)
 • O oră de informatică/săptămână (clasele I-IV)
 • 1-2 ore de teme zilnic/consolidare la română și matematică (începând din clasa I)
 • Activități sportive pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor;
 • Studiu de instrument pentru elevii cu aptitudini muzicale deosebite
 • Copiii pot servi prânzul la școală, în sala de mese special amenajată. Prânzul este furnizat de cantina ELF.
 • Profesori de specialitate lucrează cu copiii încă din ciclul primar;
 • Servirea mesei de prânz în cantina școlii;
 • Timp de odihnă și jocuri în aer liber.
 • Profesorii pentru învățământul primar sunt specializați pentru clasele P-I-II și III-IV, astfel încât elevii beneficiază de profesori cu experiență la fiecare nivel din cadrul ciclului primar (ciclul de achiziții fundamentale – P-I-II și ciclul de dezvoltare – III-IV).

Programul unei zile la școală

8.30-9.15 – întâlnirea de dimineață/ore

9.15-9.20-pauză

9.20-10.00-activități/ore

10.00-10.30- pauză (se servește gustarea de acasă)

10.30-11.15-activități/ore

11.15-11.20 pauză

11.20-12.00 activități/ore

 

12.00-12.15 – pauză

12.15-13.00 – activități/ore

 13.00-14.00-masa de prânz și pauza 14.15-15.00-activități/ore

15.00-15.10 pauză

15.10-16.00-activități/ore
(ultimele 10 minute sunt alocate reflectie și organizare, la sfârșit de zi)

 16.00-16.15-preluarea elevilor de către părinți