Principii de deschidere
a Liceului Teoretic Elf

Principiile de deschidere ale acestui an școlar, incluzând circuitele urmate de elevi, localizarea claselor, regulile de sănătate pot fi regăsite mai jos, pentru fiecare sediu în parte.