Proiecte culturale

CREATIVITATEA este una din valorile fundamentale ale liceului nostru, vizibilă prin manifestări artistice și culturale permanente.
Proiectele culturale inter și transdisciplinare, concertele, recitalurile de muzică și dans, expozițiile, târgurile de artă, excursiile culturale, atelierele și taberele de creație arată că educația și cultura se întâlnesc și fac casă bună la „ELF”.
Creăm și mijlocim experienţe culturale autentice în viaţa elfilor de toate vârstele, prin întâlniri cu artiști și profesioniști din domeniul cultural, prin contactul direct cu creaţia artistică și cu patrimoniul cultural