Plan pentru redeschiderea Liceului teoretic ‘ELF’
- nivel primar -

Obiectiv

Stabilirea tuturor protocoalelor și proceselor necesare revenirii la școală în luna septembrie 2020, în locațiile școlii primare „Elf”, în așa fel încât sănătatea fizică și emoțională, precum și siguranța elevilor și a profesorilor să fie asigurate.

Strategia noastră

Strategia și politica de redeschidere a Liceului Teoretic „Elf” se bazează pe recomandările Inspectoratului Școlar Județean, Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății precum și a ghidurilor UNICEF și CDC cu privire la măsurile necesare de prevenire și răspândire a Covid-19 în unitățile școlare.

Ne pregătim pentru redeschiderea anului școlar în data de 14 septembrie, în formula clasică, „față în față”, ghidându-ne după următoarele principii:

❖ Organizarea unui mediu de învățare predictibil pentru toți copiii noștri

❖ Menținerea flexibilității planurilor de organizare a programului educațional la nivelul întregii noastre instituții

❖ Stabilirea unor practici interne specifice acestei perioade

❖ Aplicarea strictă a regulilor de distanțare fizică, de igienă și dezinfecție zilnică la nivelul întregii noastre instituții

❖ Stabilirea si aplicarea cu strictețe a Regulilor de sănătate pentru toți copiii și personalul nostru didactic și nedidactic

❖ Asigurarea și aplicarea cu strictețe a triajului zilnic la intrarea în grădiniță a tuturor copiilor și personalului didactic și nedidactic

❖ Stabilirea unei proceduri clare si stricte cu privire la modul de prevenire și acțiune în cazul depistării cazurilor suspecte sau confirmate de Covid 19 în rândul copiilor sau personalului instituției noastre de învățământ

I. MEDIU DE ÎNVĂȚARE PREDICTIBIL

La ‘Elf’, avem oportunitatea de a lucra cu efective între 12 și 17 copii în grupele de grădiniță, precum și cu număr mare de cadre didactice și cadre didactice auxiliare. Totodată, numărul mare de activități suplimentare din oferta grădiniței ne permite acoperirea curriculei obligatorii în timp real și ne oferă șansa de a organiza activități flexibile pentru copiii noștri, fără riscul de a nu acoperi programa școlară.

Începând cu luna septembrie a acestui an, ne propunem revenirea la grădiniță în formulă completă, ‘față în față’, respectând toate normele și legislația actuală cu privire la cele trei scenarii  (‘verde’, ‘galben’ și ‘roșu’) de reluare a activității în învățământ.

Drept urmare, dorim să ne asigurăm ca spațiile grădiniței noastre vor fi pregătite pentru a-i acomoda pe toți copii noștri.

Acțiunile pe care grădinița noastră le-a luat, în vederea începerii noului anului școlar sunt: 

❖ Măsurarea fiecărei săli de studiu și asigurarea că spațiul necesar fiecărui prșcolar va fi respectat

❖ Organizarea a câte 2 spații de învățare în exterior, în curtea grădiniței, în fiecare sediu ‘ELF’

❖ Încheierea de parteneriate pentru desfășurarea de activități educaționale în 2 spații de învățare satelit ( în afara grădiniței ) pentru copiii noștri – ‘Elf Hub’ și ‘Descoperă Natura’

❖ Implemetarea la nivel instituțional, începând cu luna septembrie, a proiectul educațional ‘ROOTS’, un proiect amplu de învățare activă în spații informale și outdoor cu o frecvență de minim 2 zile pe lună pentru toți elevii noștri – nivel preșcolar ( grupele mijlocii și mixte/mari) și primar

❖ Asigurarea formării și perfecționării cadrelor didactice prin cursuri de prim ajutor, de educație în natură și tehnici de predare în medii informale, precum și tehnici avansate de predare online și  integrare a tehnologiei la clasă

❖ Implementarea sistemului de Live Streaming în fiecare sală de clasă, pentru a preîntâmpina situațiile problematice în care un efectiv de elevi ar trebui să rămână acasă sau în cazul trecerii la scenariul „roșu”, de predare exclusiv online.

❖ Consultarea constantă cu DSP și stabilirea unei colaborări cu un medic epidemiolog în vederea stabilirii „Regulilor de igienă și sănătate”, a circuitelor și a procedurii de igienizare a spatiilor.

II. ABORDARE FLEXIBILĂ

Considerăm că pentru a reuși să prioritizăm atât sănătatea cât și educația, va fi nevoie de flexibilitate din partea școlii și a părinților.

Acest an școlar presupune schimbări esențiale și ne pregătim să acomodăm nevoile de învățare ale elevilor noștri atât la distanță, cât și în școală, prin identificarea unor  soluții și circuite care să limiteze cât mai mult contactul între elevi.

În cazul în care un elev sau un membru al familiei sale va suferi din cauza pandemiei cauzate de virusul Sars-Cov 2, va fi necesar să rămână în carantină, izolare sau sănătatea nu îi va permite accesul fizic la școală, vom asigura accesul elevului la ore prin Live Streaming.

În fiecare sală de clasă va fi implementat un sistem de camere video cu microfon încorporat, astfel încât elevii noștri să poată participa în mod activ și în timp real la toate activitățile de predare.

Toți elevii care se vor afla în carantină sau izolare, vor avea acces nemijlocit și direct la platforma de Live Streaming și ne vom asigura că vor menține legătura cu cadrele didactice de la clasă pe perioda izolării.

Pentru elevii ai căror părinți formulează o cerere prin care doresc din proprie inițiativă o variantă de program școlar în formă  exclusiv „online”, școala va transmite informațiile necesare accesării platformei de Live Streaming, în urma consultării cu cadrele didactice și consiliul de conducere. În acest caz, părinții vor depune o cerere individuală pe platforma Adservio către conducerea școlii, nu mai târziu de data de 7 septembrie.

ORAR FLEXIBIL ȘI PARTICULARIZAT

Pentru că sănătatea tuturor este un principiu esențial în reluarea activității școlare,  vom implementa un orar flexibil, adaptat spațiilor noastre, cu scopul de a limita contactul între elevi și a respecta normele de igienizare în vigoare.

Obiectivul nostru este să minimalizăm impactul negativ al unui orar zilnic incert sau prea complicat și să asigurăm confortul, dar și sănătatea membrilor comunității noastre. Orarul zilnic al ieșirilor în curte și al mesei este ajustat în așa fel încât copiii să interacționeze în grupuri restrânse. Protocolul de distanțare socială va fi implementat atât la primirea, cât și la preluarea copiilor prin respectarea orarului și prin circuitele anunțate de către școală.

III. PRACTICI INTERNE ȘI MODIFICĂRI ALE RUTINELOR ZILNICE

IV. CUM PROTEJĂM SĂNĂTATEA COPIILOR ÎN ȘCOALĂ

Toate informațiile de mai jos, le puteți găsi detaliate în procedura internă pentru combaterea și prevenția infectării cu Covid-19 și in Regulile de Sănătate 2020-2021.

Echipa de conducere a Liceului teoretic Elf

Descarcă de mai jos variata PDF a planului de redeschidere a Liceului teoretic ELF, an școlar 2020-2021 nivel primar:

Sediul Coșbuc

Sediul Pascaly