Curriculum

Prin abordarea creativă, dar metodică și documentată a curriculumului românesc și prin inițiative culturale din ce în ce mai ample, ELF promovează dezvoltarea globală a fiecărui membru al comunității sale, având o filozofie care pornește de la concepte esențiale precum libertatea de exprimare, gândirea critică și responsabilitatea individuală.

Oferta educațională ELF 2022-2023

Oferta educațională pentru nivel primar este modulară, diversă, flexibilă, centrată pe nevoile elevului, adaptată cerințelor mediului academic actual și orientată către competențele secolului XXI.

Oferta ELF poate fi analizată în tabelul de mai jos și reprezintă toate orele suplimentare ale disciplinelor obligatorii, plus alte discipline/activități, care sunt specifice școlii noastre. 

Discipline obligatorii

Română
Matematică
Științe
Educație fizică
Joc și mișcare
Muzică și mișcare
Arte vizuale și abilități practice
Dezvoltare personală
Istorie
Geografie
Educație civică
Religie

Oferta ELF pentru ciclul primar

Informatică
Fun Interactive Learning Technologies
Curs de literație
Proiect cultural
Educație pentru natură
Atelier lectură
Educație multiculturală
Șah
Drama
Scriere creativă
Jocuri de masă
Teme
Învățare diferențiată

Studiul limbilor străine

Unele dintre cele mai importante obiective ale școlii noastre sunt învățarea limbilor străine și expunerea elevilor la contexte culturale diverse.

În continuarea curriculumului parcurs în grădinița Elf, școala primară oferă în anul școlar 2022-2023 un număr semnificativ de ore de limba engleză, germană și franceză.

Politica de teme

La Elf, considerăm că temele trebuie să fie adaptate pentru a se potrivi nevoilor personale și de dezvoltare ale elevilor.

Profesorii sunt atenți să atribuie sarcini care sunt adecvate și relevante pentru elevii lor.

Temele se diferențiază în funcție de vârstă și pot include citirea de acasă sau sarcini care implică practicarea unei abilități care a fost predată și în clasă.

Muzică

Școala Elf este o școală care a pornit pe ritm de muzică, alături de profesori și elevi excepționali.

Muzica este privită ca o parte esențială a educației elevilor și, prin urmare, ocupă un loc central în oferta noastră școlară.

Sport

Sportul este extrem de important pentru elevii noștri iar scopul nostru principal este le oferim posibilitatea de a participa la un sport și de a se bucura de el, indiferent de nivelul la care îl practică.

Programele sportive la Elf promovează valori precum importanța unui stil de viață sănătos, responsabilitatea individuală, importanța muncii în echipă și o abordare echilibrată a conceptului de competitivitate.

Departamente și proiecte

Pentru ca copiii să învețe ei trebuie să își amintească ceea ce au fost învățați și trebuie să se gândească la ceea ce învață. 

Credem că învățarea este un proces plurivalent, complex, care trebuie susținut constant și adaptat nevoilor de cunoaștere, înțelegere și aplicare a cunoștințelor ale elevilor noștri.

Programa educațională Elf este gândită concentric, în jurul competențelor secolului XXI, și este adaptată prin proiecte, ateliere, cursuri opționale și alte activități, nevoilor de cunoaștere și dezvoltare ale elevilor. 

Această activitate este susținută prin proiectele propuse de departamentele educaționale pe tot parcursul anului și adaptate fiecărui nivel de școlarizare în parte.

Pentru a cunoaște mai bine echipa noastră și proiectele transdisciplinare ale școlii, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.

Curriculum

Prin abordarea creativă, dar metodică și documentată a curriculumului românesc și prin inițiative culturale din ce în ce mai ample, ELF promovează dezvoltarea globală a fiecărui membru al comunității sale, având o filozofie care pornește de la concepte esențiale precum libertatea de exprimare, gândirea critică și responsabilitatea individuală.

Oferta educațională ELF 2022-2023

Oferta educațională pentru nivel primar este modulară, diversă, flexibilă, centrată pe nevoile elevului, adaptată cerințelor mediului academic actual și orientată către competențele secolului XXI.

• centrarea pe elev
• centrarea pe competențe
• regândirea raportului dintre abordarea disciplinară și abordarea inter/transdisciplinară
• promovarea echilibrului între un mediu de învăţare eficient și starea de bine în rândul elevilor și profesorilor
• metacogniția, ca premisă pentru a optimiza propria învățare.

Oferta ELF poate fi analizată în tabelul de mai jos și reprezintă toate orele suplimentare ale disciplinelor obligatorii, plus alte discipline/activități, care sunt specifice școlii noastre. 

Discipline obligatorii

Română
Matematică
Științe
Educație fizică
Joc și mișcare
Muzică și mișcare
Arte vizuale și abilități practice
Dezvoltare personală
Istorie
Geografie
Educație civică
Religie

Oferta ELF pentru ciclul primar

Informatică
Fun Interactive Learning Technologies
Curs de literație
Proiect cultural
Educație pentru natură
Atelier lectură
Educație multiculturală
Șah
Drama
Scriere creativă
Jocuri de masă
Teme
Învățare diferențiată

Studiul limbilor străine

Unele dintre cele mai importante obiective ale școlii noastre sunt învățarea limbilor străine și expunerea elevilor la contexte culturale diverse.

În continuarea curriculumului parcurs în grădinița Elf, școala primară oferă în anul școlar 2022-2023 un număr semnificativ de ore de limba engleză, germană și franceză.

Politica de teme

La Elf, considerăm că temele trebuie să fie adaptate pentru a se potrivi nevoilor personale și de dezvoltare ale elevilor.

Profesorii sunt atenți să atribuie sarcini care sunt adecvate și relevante pentru elevii lor.

Temele se diferențiază în funcție de vârstă și pot include citirea de acasă sau sarcini care implică practicarea unei abilități care a fost predată și în clasă.

Muzică

Școala Elf este o școală care a pornit pe ritm de muzică, alături de profesori și elevi excepționali.

Muzica este privită ca o parte esențială a educației elevilor și, prin urmare, ocupă un loc central în oferta noastră școlară.

Sport

Sportul este extrem de important pentru elevii noștri iar scopul nostru principal este le oferim posibilitatea de a participa la un sport și de a se bucura de el, indiferent de nivelul la care îl practică.

Programele sportive la Elf promovează valori precum importanța unui stil de viață sănătos, responsabilitatea individuală, importanța muncii în echipă și o abordare echilibrată a conceptului de competitivitate.

Departamente și proiecte

Pentru ca copiii să învețe ei trebuie să își amintească ceea ce au fost învățați și trebuie să se gândească la ceea ce învață. 

Credem că învățarea este un proces plurivalent, complex, care trebuie susținut constant și adaptat nevoilor de cunoaștere, înțelegere și aplicare a cunoștințelor ale elevilor noștri.

Programa educațională Elf este gândită concentric, în jurul competențelor secolului XXI, și este adaptată prin proiecte, ateliere, cursuri opționale și alte activități, nevoilor de cunoaștere și dezvoltare ale elevilor. 

Această activitate este susținută prin proiectele propuse de departamentele educaționale pe tot parcursul anului și adaptate fiecărui nivel de școlarizare în parte.

Pentru a cunoaște mai bine echipa noastră și proiectele transdisciplinare ale școlii, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos.