Departamentul de psihologie

Unul dintre obiectivele educaționale ale Liceului Teoretic Elf este dezvoltarea socio-emoțională pe parcursul întregului proces educațional, prin desfășurarea de activități de învățare centrate pe principiile metacogniției și dezvoltării gândirii critice, și prin crearea unui mediu sigur, bazat pe responsabilitate şi empatie, pentru întreaga comunitate școlară.

Strategia noastră este de a aplica unitar programele de dezvoltare socio-emoțională, de a susține starea
de bine a elevilor, părinților și profesorilor.
Preocuparea pentru starea de bine a copiilor este o prioritate, astfel că am reușit să implementăm în grădiniță Curriculumul de dezvoltare socio-emoțională și să dezvoltăm ELF KIT-ul pentru școală. Activitățile încearcă să promoveze: un concept de sine pozitiv și realist al elevilor, abilitatea de gestionare a emoțiilor, reziliența, optimismul, capacitatea de a face față frustrării, dar și o serie de competențe sociale; toate acestea le vor permite elevilor să se înțeleagă pe sine și să îi înțeleagă pe ceilalți, să empatizeze cu ceilalți, să fie toleranți și să construiască relații bune cu colegii lor și cei din jur, favorizând astfel o dezvoltare care sprijină obiectivele educaționale, succesul academic, dar și dezvoltarea personală.

Despre dezvoltare socio-emoțională

Dezvoltarea socio-emoțională se referă la procesul prin care copiii învață să înțeleagă și să gestioneze emoțiile, să stabilească și să atingă scopuri, să simtă și să manifeste empatie față de ceilalți, să stabilească și să mențină relații pozitive și să ia decizii responsabile (definiție preluată din Colaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL), 2021). M o d e l u l C A S E L reprezintă unul dintre cele mai solide și coerente programe de promovare, cercetare și practică în domeniul abilităților socio-emoționale.
Analizând literatura de specialitate din acest domeniu și bazându-ne pe dovezile existente, s-a ales drept cadru conceptual principiile și recomandările organizației CASEL.

Despre Metacogniție și învățare auto-reglată

Metacogniția se referă la procesul de conștientizare de către elev a modului în care învață și contribuie la dezvoltarea capacităților necesare unei învățări eficiente. Metacogniția echivalează cu a ști să înveți.
Activități cum ar fi: planificarea modalității în care abordăm o sarcina de învățare dată, monitorizarea înțelegerii și evaluarea progresului în realizarea unei sarcini sunt deprinderi metacognitive.
Învãțarea auto–reglatã se referã la gradul în care cel care învaţã este conştient de punctele sale tari, precum şi de punctele sale slabe şi de strategiile pe care le foloseşte pentru a învãţa. De asemenea, învãțarea auto-reglatã descrie cum se pot elevii auto –motiva pentru a se implica în învãţare, pentru a dezvolta strategii pentru a progresa şi pentru a-şi îmbunãtãţi învãţarea. Comportamentul elevilor care reuşesc sã-şi auto–regleze învãţarea poate fi diferit în funcţie de vârstă sau de sarcina de lucru, dar profesorii vor recunoaşte trăsăturile caracteristice acestui tip de învăţare la cei mai buni dintre elevii lor.

Componentele esențiale ale învățării auto-reglate

Învăţarea auto–reglată este alcătuită din trei elemente esenţiale pe care profesorii trebuie să le cunoască pentru a–i putea ajuta pe elevi să aibă success în învăţare:

1. Cogniția

  • procesul mental implicat în cunoaştere, înţelegere şi învăţare.

2. Metacogniția

  • se referă la modul în care elevii își monitorizează şi îşi orientează învățarea în funcţie de scopuri.

3. Motivația

  • se referă la disponibilitatea de a utiliza şi de a aplica deprinderile cognitive şi metacognitive în învăţare.
Care este rolul psihologului ?

A fi psiholog înseamnă explorare, ascultare, susținere, ghidare, înțelegere, dedicare, SUFLET. O parte din a fi psiholog este despre a construi încredere, a oferi curaj, speranță, despre a împărtăși durerea, impasurile, bucuriile, despre a fi prezent în toate aceste momente cu tot ce ai tu mai bun. Celelalte părți le descoperi puțin câte puțin cu fiecare om pe care îl asculți, cu fiecare copil, părinte și profesor.
Învăţarea auto–reglată este alcătuită din trei elemente esenţiale pe care profesorii trebuie să le cunoască pentru a–i putea ajuta pe elevi să aibă success în învăţare:

 • Pentru elevi
  Evaluare psihologică, consiliere psihologică individuală și de grup;
  Activități de prevenție și intervenție pe teme specifice: dezvoltarea competențelor socio-emoționale, dezvoltarea abilităților cognitive, consilierea în carieră.
 • Pentru părinți
  Psihoeducație cu privire la cele mai frecvente probleme emoționale și comportamentale ale elevilor;
  Întâlniri pentru prezentarea rapoartelor de evaluare;
  Recomandări pentru problemele emoționale și/sau comportamentale identificate pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale.
 • Pentru cadre didactice
  Formarea cadrelor didactice prin cursuri sau webinarii;
  Informarea și consilierea cadrelor didactice pe tematici precum: dezvoltarea și consolidarea relațiilor pozitive cu elevii, gestionarea comportamentelor dificile la clasă, gestionarea relației cu părinții;
  Demararea procedurii de neadaptare școlară împreună cu cadrele didactice.
Care este rolul psihopedagogului ?

A fi psihopedagog înseamnă susținere, îndrumare, ghidare, înțelegere, dăruire, empatie, provocare. Psihopedagogul este cel care îl ajută pe copil să pășească cu încredere în lumea cunoașterii, este un sprijin pentru colegi, părinți, dar mai ales este sprijinul de care are nevoie COPILUL.

 • Pentru elevi
  Evaluare psihopedagogică a elevilor, evaluarea logopedică;
  Consilierea psihopedagogică referitoare la strategii de învățare și adaptarea conținuturilor predate în clasă;
  Activități de prevenție și intervenție pe teme specifice.
 • Pentru părinți
  Evaluare psihopedagogică a elevilor, evaluarea logopedică;
  Consilierea psihopedagogică referitoare la strategii de învățare și adaptarea conținuturilor predate în clasă;
  Activități de prevenție și intervenție pe teme specifice.
 • Pentru cadre didactice
  Munca în echipă cu cadrul didactic privind reglarea conținuturilor parcurse în intervenție;
  Consilierea cadrelor didactice în vederea oferirii conținuturilor de învățare în forma cea mai potrivită elevilor cu dificultăți;
  Consilierea cadrelor didactice referitoare la specificul dificultăților elevilor vizați.

Componența departamentului de psihologie

Proiecte

Stop, bullying!
„Școala ar trebui să fie un mediu educațional sigur și pozitiv” (Olweus et al., 2010)

Școala este un spațiu pentru învățare și relații sociale, cheia pentru dezvoltarea cognitivă și sănătatea mintală și emoțională a elevilor. Orice tulburare a dezechilibrului dintre aceste sarcini cheie poate împiedica succesul fiecărui elevși poate afecta construirea de relații sociale, de încredere și comuniune pentru toți. Condițiile importante pentru succes înacest proces sunt un climat de deschidere, reguli clare, acceptare și conștientizare în cadrul mediului școlar. Suntem în mod constant preocupați de bunăstarea și siguranța elevilor, de a înțelege provocările cu care se confruntăcopiii. Ne dorim să îi învățăm pe copii să gestioneze sentimentele și experiențele negative și să facă față agresiunii și bullying-ului, „cum să se adapteze unul la altul, să accepte și să respecte regulile, să dea naștere și să pună în aplicarepropriile idei într-un mod corespunzător, să fie capabili să gestioneze dezamăgirile și constrângerile” (BZgA, 2002).

Ce ne-am propus?

Am demarat un proiect legat de bullying, pentru a putea identifica aceste cazuri cât mai repede și a le soluționa cât mai eficient și în favoarea elevilor. În cadrul acestui proiect sunt incluse următoarele activități:

 • crearea unei proceduri pentru prevenția și intervenția în cazurile de bullying și violență în școală, conform OMEC4343/2020;
 • realizarea unor ateliere de conștientizare/campanii de informare pentru elevi-părinți-profesori, evenimente susținutede IPJ Cluj, alți specialiști (neurologi, psihologi, etc.);
 • Modul U- Stop, Bullying! Acest modul dorește să ofere un sprijin practic profesorilor din școala noastră îngestionarea efectivă a bullying-ului. Este adaptat pornind de la modele teoretice fundamentate științific, va contribui la dezvoltarea cunoștințelor, competențelor, abilităților, valorilor și atitudinilor de care au nevoie copiii pentru a sesimți în siguranță. Programul STOP, bullying! are obiectivul de a creşte conştientizarea bullying-ului în rândul profesorilor şi al copiilor pentru acontracara aceste fenomen. Materialele și activitățile programului sunt diferențiatepentru ciclul de dezvoltare si de achiziții, precum și dezvoltare. Activitățile și exercițiile propuse îi vor implica activpe copii ca agenți ai prevenirii, identificării și abordării bullying-ului în școală.
Ce am reușit să realizăm?
 • finalizarea procedurii pentru prevenția și intervenția în cazurile de bullying;
 • ateliere pentru elevi, clasele 3-4

Activitatea a fost realizată de Departamentul de Psihologie în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Cluj, având-o ca invitat pe d-na Cristina Seghedi. Scopul activității a fost conștientizarea elevilor cu privire la fenomenul de bullying - ce este, cum se poate manifesta și sancțiunile care se pot aplica pentru cei care apelează la comportamente agresive în mod repetat, cu intenția de a răni.
Vă notăm mai jos câteva întrebări pe care le-au avut.

 • atelier pentru profesori (invitat pe psiholog drd. Alexandra Marian)

În cadrul atelierului s-au abordat următoarele aspecte:

 • Ce este bullying-ul?
 • Tipuri de bullying
 • Consecințe emoționale ale bullying-ului
 • Cauze și factori favorizanți ai bullying-ului
 • Modalități de relaționare și acțiuni specifice pentru copiii implicați în bullying.

Prin acest atelier, Departamentul de Psihologie și-a propus să preîntâmpine situațiile de risc la nivelul școlii, să prevină escaladarea acestui fenomen social, dar și să răspundă diferitelor întrebări ale cadrelor didactice despre acest subiect.

 • ateliere pentru părinți despre gestionarea timpului în fața ecranelor și cybersecurity – pericole la care sunt expuși copiii și ce se poate face în privința aceasta? intrumente/tehnici/ tips and tricks control parental (reprogramare luna mai).
Evaluare

Pentru evaluarea psihologică, vom folosi PEDonline (Platforma de Evaluare a Dezvoltării Online), o platformă online ce îşi propune să crească accesibilitatea serviciilor de evaluare psihologică a copiilor şi adolescenţilor prin eficientizarea procedurii de evaluare psihologică. Această platformă va fi utilizată în grădiniță, cât și în școală (nivel primar, gimnaziu și liceu).
Toate testele utilizate în PedOnline sunt fundamentate ştiinţific pe cercetări recente şi etalonate pe populaţia din România, conform standardelor metodologice internaţionale. Utilizarea PEDonline permite evaluarea tuturor problematicilor specifice copilărilei și adolescenței (nivel de dezvoltare, sănătate mintală, strategii de invățare, orientare școlară etc.) precum și oferirea unor resurse pentru ghidarea intervenției.

Colaborare

Vă anunțăm cu entuziasm că Liceul Teoretic Elf a încheiat un parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie pentru desfășurarea unui program de dezvoltare socio-emoțională adresat copiilor și adolescenților (8-16 ani).
Programul REThink este realizat de o echipa de cercetători și psihologi practicieni care își doresc să contribuie la bunăstarea emoțională a copiilor și părinților. Am avut peste 80 de copii înscriși în acest program. Ne-am bucurat de această oportunitate!

Cercetare

Departamentul de Psihologie se preocupă să fie la curent cu bunele practici, cercetări și studii de specialitate.