Politica temelor de la școală și a temelor pentru acasă în ELF

Temele reprezintă activități de învățare relevante, propuse elevilor pentru a fi realizate atât la școală, cât și acasă. În școala noastră, la nivel primar, abordăm subiectul temelor ca fiind o extensie a procesului educațional care se derulează în timpul unei zile de școală, precum și o parte importantă a experienței de învățare a elevilor. Elevii sunt ghidați în învățare de către profesorii noștri, susținând eforturile acestora într-un mod constant. Ne dorim ca elevii să devină cât mai autonomi, să lucreze independent, fără suportul unui adult, utilizând mai târziu strategiile de învățare metacognitive care îi ajută să înțeleagă cum învață și identificând, în final, propriul stil de învățare.

Atunci când vorbim despre teme vom face o delimitare între temele de la școală și temele pentru acasă, descriind obiectivele pe care dorim să le atingem prin orele de teme propuse de școală, precum și modalitatea de desfășurare a acestora la nivel primar. Ceea ce ne dorim este ca temele să fie parte relevantă a procesului de învățare, iar acestea să fie un exercițiu zilnic, cu sens, pentru elevii noștri.

Temele de la școală

Obiectivele temelor de la școală

 • obținerea de rezultate imediate în învățare: consolidarea, aprofundarea, extinderea cunoștințelor elevilor;
 • obținerea unor efecte pe termen lung în învățare;
 • încurajarea învățării, dorința de a aplica achizițiile de învățare în viața cotidiană), prin proiecte cu caracter inter sau transdisciplinar sau proiecte cu caracter practic-aplicativ, legate de viața reală, cu termen mai lung de realizare;
 • stimularea curiozității, a responsabilități;
 • învățarea strategiilor metacognitive pentru a înțelege felul în care învață, dezvoltare capacității de autoevaluare a învățării și de reflecție asupra stilului de învățare;
 • utilizarea unor tehnicilor de învățare independentă, care contribuie la formarea unor deprinderi de rezolvare independentă a unor sarcini, transferabile în efectuarea temelor pentru acasă, dar și a tehnicilor de lucru în echipă;
 • care contribuie la exersarea competențelor de comunicare, negociere, management al timpului, competențe transferabile în realizarea unor teme de grup.
Temele pentru acasă

Obiectivele temelor pentru acasă

Școala încurajează formarea și dezvoltarea unor abilități pentru elevi, precum:

 • încurajarea învățării în timpul liber și motivația pentru a continua învățarea pe parcursul întregii vieți
 • perseverența în învățare
 • managementul timpului
 • creșterea încrederii în sine
Temele de vacanță

Vacanțele sunt, de asemenea, o oportunitate pentru elevii noștri de a rămâne curioși, de a fi stimulați cognitiv, de a cerceta și de a aplica ceea ce au învățat pe parcursul anului școlar în noi contexte de învățare. Vizitarea locurilor noi, muzeele, filmele, activitățile cu prietenii, joaca, pur și simplu, nestructurată, toate activitățile de vacanță se transformă în spații noi de învățare și mai ales de transfer al competențelor dobândite la școală în viața de zi cu zi.

Recomandăm părinților crearea unor medii stimulante, de învățare nestructurată, relaxantă, alături de familie sau de prieteni. Școala va recomanda o listă de lecturi ce poate fi parcursă de către copii pe perioada verii. Alte recomandări pentru vacanțele școlare:

 • alcătuirea unor jurnale
 • caiete de vacanță transdisciplinare care pot fi parcurse înainte de începerea anului școlar (sfârșit de august - început de septembrie).

 

Recomandări pentru profesori, elevi și părinți

Recomandări pentru profesori

 • să informeze părinții la începutul anului școlar despre politica de teme specifică clasei la care predau
 • pentru orele de teme de la școală, să gândească sarcini de lucru diferite, pentru grupe mici de elevi, cu nevoi de învățare diferite
 • să ia în considerare nivelul mediu al clasei în planificarea temelor
 • să eficientizeze orele de teme de la școală, pentru a nu le prelungi acasă pentru timp îndelungat, concentrându-se pe calitate, nu cantitate
 • să planifice cu grijă temele, luând în considerare nivelul clasei, ritmul de lucru al elevilor, nevoile de învățare individuale și să ofere elevilor teme diferențiate cu exerciții aplicative cu muncă diferențiată
 • să nu suprapună posibilele teme de la diferite materii
 • să trimită tema elevilor la timp, să explice clar sarcina de lucru
 • să verifice în mod constant temele
 • să verifice tema când este trimisă de către elev și să dea imediat feedback scris sau verbal

Recomandări pentru elevi

 • să înțeleagă faptul că învățarea presupune efort și implicare activă
 • să își realizeze temele cu atenție și să le finalizeze la timp
 • să repete acele sarcini de lucru cu care întâmpină dificultăți

în cazul în care un elev nu finalizează temele pentru acasă, în mod frecvent, părinții sunt invitați la o discuție cu cadrul didactic al clasei pentru a se lua măsuri în această privință. În cazurile în care nu există implicare din partea elevului pentru realizarea temelor și predarea acestora, reînscrierea în anul școlar următor poate să fie condiționată de această recomandare nefavorabilă din partea cadrului didactic.

Recomandări pentru părinți

Cum îi învățăm sã-și formeze rutinele de efectuare a temelor?

A stabili o rutină presupune a stabili un moment regulat în programul copilului care să fie alocat efectuării temelor. Aceasta înseamnă:

 • să stabilim o oră de începere a activității și de finalizare a acesteia,
 • să organizăm corespunzător spațiul în care se desfășoară activitatea, eliminând elementele care ar putea saă–i distragă cu ușurință atenția (ex. televizor, computer, cărți de povești, radio, jocuri etc),
 • să asistăm copilul în găsirea resurselor sau altor materiale care l-ar putea ajuta în pregãtirea temelor,
 • să stabilim reguli clare și simple care sã ghideze comportamentul copilului în activitate.

Cum putem gestiona pregătirea temelor pentru acasă?

 • Oferiți copilului posibilitatea de a se relaxa după școală. Copiii au nevoie de timp să se relaxeze după școală, așa cum au nevoie și adulții după o zi de muncă. Serviți masa împreună (dacă este posibil) și oferiți copilului posibilitatea de a vă împărtăși impresiile despre ziua lui de școală care tocmai s-a încheiat. În acest mod veți asocia venirea de la școală cu o înteracțiune plãcută. Nu-i permiteți copilul sã deschidã televizorul sau computerul imediat ce s-a întors de la școalã.
 • Aranjați în mod adecvat spațiul de studiu al copilului. De regulă, copiii de vârstã școlară mică preferă să-și facă lecțiile mai degrabă în living, sufragerie decât în dormitorul propriu. Biroul, masa de studiu ar trebui să fie libere, fără alte obiecte care ar putea să-i distragă atenția. Pe masă se vor găsi cărțile și caietele de școală și penarul cu instrumentele de scris. Copiii școlari mici au nevoie să lucreze în liniște deoarece pot fi cu ușurință distrași de la ceea ce fac.
 • Stabiliți cu copilul câteva reguli de bazã. De exemplu: “te poți uita la televizor după ce ai terminat temele”, “poți să mergi afară la joacă după ce ai terminat temele”. Reamintiți copilului regulile de bază.
 • Lãudați copilul și încurajați-l în timp ce își face temele. Lãudați copilul specific: “Bravo! Ai rãspuns deja la trei întrebãri, lucrezi foarte bine”. Aceste comentarii sunt foarte utile pentru încurajarea copilului de vârsta școlarã mică de a rãmâne în sarcină și a se concentra pe ceea ce face.
 •  

Politica temelor de la școală și a temelor pentru acasă în ELF

Temele reprezintă activități de învățare relevante, propuse elevilor pentru a fi realizate atât la școală, cât și acasă. În școala noastră, la nivel primar, abordăm subiectul temelor ca fiind o extensie a procesului educațional care se derulează în timpul unei zile de școală, precum și o parte importantă a experienței de învățare a elevilor. Elevii sunt ghidați în învățare de către profesorii noștri, susținând eforturile acestora într-un mod constant. Ne dorim ca elevii să devină cât mai autonomi, să lucreze independent, fără suportul unui adult, utilizând mai târziu strategiile de învățare metacognitive care îi ajută să înțeleagă cum învață și identificând, în final, propriul stil de învățare.

Atunci când vorbim despre teme vom face o delimitare între temele de la școală și temele pentru acasă, descriind obiectivele pe care dorim să le atingem prin orele de teme propuse de școală, precum și modalitatea de desfășurare a acestora la nivel primar. Ceea ce ne dorim este ca temele să fie parte relevantă a procesului de învățare, iar acestea să fie un exercițiu zilnic, cu sens, pentru elevii noștri.

Temele de la școală

Obiectivele temelor de la școală

 • obținerea de rezultate imediate în învățare: consolidarea, aprofundarea, extinderea cunoștințelor elevilor;
 • obținerea unor efecte pe termen lung în învățare;
 • încurajarea învățării, dorința de a aplica achizițiile de învățare în viața cotidiană), prin proiecte cu caracter inter sau transdisciplinar sau proiecte cu caracter practic-aplicativ, legate de viața reală, cu termen mai lung de realizare;
 • stimularea curiozității, a responsabilități;
 • învățarea strategiilor metacognitive pentru a înțelege felul în care învață, dezvoltare capacității de autoevaluare a învățării și de reflecție asupra stilului de învățare;
 • utilizarea unor tehnicilor de învățare independentă, care contribuie la formarea unor deprinderi de rezolvare independentă a unor sarcini, transferabile în efectuarea temelor pentru acasă, dar și a tehnicilor de lucru în echipă;
 • care contribuie la exersarea competențelor de comunicare, negociere, management al timpului, competențe transferabile în realizarea unor teme de grup.
Temele pentru acasă

Obiectivele temelor pentru acasă

Școala încurajează formarea și dezvoltarea unor abilități pentru elevi, precum:

 • încurajarea învățării în timpul liber și motivația pentru a continua învățarea pe parcursul întregii vieți
 • perseverența în învățare
 • managementul timpului
 • creșterea încrederii în sine
Temele de vacanță

Vacanțele sunt, de asemenea, o oportunitate pentru elevii noștri de a rămâne curioși, de a fi stimulați cognitiv, de a cerceta și de a aplica ceea ce au învățat pe parcursul anului școlar în noi contexte de învățare. Vizitarea locurilor noi, muzeele, filmele, activitățile cu prietenii, joaca, pur și simplu, nestructurată, toate activitățile de vacanță se transformă în spații noi de învățare și mai ales de transfer al competențelor dobândite la școală în viața de zi cu zi.

Recomandăm părinților crearea unor medii stimulante, de învățare nestructurată, relaxantă, alături de familie sau de prieteni. Școala va recomanda o listă de lecturi ce poate fi parcursă de către copii pe perioada verii. Alte recomandări pentru vacanțele școlare:

 • alcătuirea unor jurnale
 • caiete de vacanță transdisciplinare care pot fi parcurse înainte de începerea anului școlar (sfârșit de august - început de septembrie).

 

Recomandări pentru profesori, elevi și părinți

Recomandări pentru profesori

 • să informeze părinții la începutul anului școlar despre politica de teme specifică clasei la care predau
 • pentru orele de teme de la școală, să gândească sarcini de lucru diferite, pentru grupe mici de elevi, cu nevoi de învățare diferite
 • să ia în considerare nivelul mediu al clasei în planificarea temelor
 • să eficientizeze orele de teme de la școală, pentru a nu le prelungi acasă pentru timp îndelungat, concentrându-se pe calitate, nu cantitate
 • să planifice cu grijă temele, luând în considerare nivelul clasei, ritmul de lucru al elevilor, nevoile de învățare individuale și să ofere elevilor teme diferențiate cu exerciții aplicative cu muncă diferențiată
 • să nu suprapună posibilele teme de la diferite materii
 • să trimită tema elevilor la timp, să explice clar sarcina de lucru
 • să verifice în mod constant temele
 • să verifice tema când este trimisă de către elev și să dea imediat feedback scris sau verbal

Recomandări pentru elevi

 • să înțeleagă faptul că învățarea presupune efort și implicare activă
 • să își realizeze temele cu atenție și să le finalizeze la timp
 • să repete acele sarcini de lucru cu care întâmpină dificultăți

în cazul în care un elev nu finalizează temele pentru acasă, în mod frecvent, părinții sunt invitați la o discuție cu cadrul didactic al clasei pentru a se lua măsuri în această privință. În cazurile în care nu există implicare din partea elevului pentru realizarea temelor și predarea acestora, reînscrierea în anul școlar următor poate să fie condiționată de această recomandare nefavorabilă din partea cadrului didactic.

Recomandări pentru părinți

Cum îi învățăm sã-și formeze rutinele de efectuare a temelor?

A stabili o rutină presupune a stabili un moment regulat în programul copilului care să fie alocat efectuării temelor. Aceasta înseamnă:

 • să stabilim o oră de începere a activității și de finalizare a acesteia,
 • să organizăm corespunzător spațiul în care se desfășoară activitatea, eliminând elementele care ar putea saă–i distragă cu ușurință atenția (ex. televizor, computer, cărți de povești, radio, jocuri etc),
 • să asistăm copilul în găsirea resurselor sau altor materiale care l-ar putea ajuta în pregãtirea temelor,
 • să stabilim reguli clare și simple care sã ghideze comportamentul copilului în activitate.

Cum putem gestiona pregătirea temelor pentru acasă?

 • Oferiți copilului posibilitatea de a se relaxa după școală. Copiii au nevoie de timp să se relaxeze după școală, așa cum au nevoie și adulții după o zi de muncă. Serviți masa împreună (dacă este posibil) și oferiți copilului posibilitatea de a vă împărtăși impresiile despre ziua lui de școală care tocmai s-a încheiat. În acest mod veți asocia venirea de la școală cu o înteracțiune plãcută. Nu-i permiteți copilul sã deschidã televizorul sau computerul imediat ce s-a întors de la școalã.
 • Aranjați în mod adecvat spațiul de studiu al copilului. De regulă, copiii de vârstã școlară mică preferă să-și facă lecțiile mai degrabă în living, sufragerie decât în dormitorul propriu. Biroul, masa de studiu ar trebui să fie libere, fără alte obiecte care ar putea să-i distragă atenția. Pe masă se vor găsi cărțile și caietele de școală și penarul cu instrumentele de scris. Copiii școlari mici au nevoie să lucreze în liniște deoarece pot fi cu ușurință distrași de la ceea ce fac.
 • Stabiliți cu copilul câteva reguli de bazã. De exemplu: “te poți uita la televizor după ce ai terminat temele”, “poți să mergi afară la joacă după ce ai terminat temele”. Reamintiți copilului regulile de bază.
 • Lãudați copilul și încurajați-l în timp ce își face temele. Lãudați copilul specific: “Bravo! Ai rãspuns deja la trei întrebãri, lucrezi foarte bine”. Aceste comentarii sunt foarte utile pentru încurajarea copilului de vârsta școlarã mică de a rãmâne în sarcină și a se concentra pe ceea ce face.
 •