Studiul limbilor străine

Competenţa lingvistică în mai multe limbi definește abilitatea de a utiliza mai multe limbi în mod efectiv și adecvat pentru comunicare. În linii mari, este vorba despre aceleași abilități menționate în cazul literației, respectiv înțelegerea, exprimarea și interpretarea: conceptelor, ideilor, sentimentelor, informațiilor și opiniilor, atât oral cât și în scris, într-un registru adecvat de contexte culturale și societate în funcție de nevoi și interese. În plus sunt integrate competențe interculturale și o dimensiune istorică. (extras din Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului Național, pag. 15-20, Finalitățile învățământului primar și secundar).

Departamentul de Limbi Străine ELF ( EN & GE & FR ) susține cursuri menite să ajute elevii să-și dezvolte competențele de a se exprima, a scrie, a citi și a înțelege limba modernă studiată la nivel intensiv, la finalul ciclului primar de școlarizare. Cursurile urmează obiectivele curriculumului național pentru limbi străine, însă adaugă acestor obiective o sumă de activități complementare menite să dezvolte competențe avansate ale elevilor.

La sfârșitul călătoriei de învățare a limbii străine la nivel intensiv la Elf, elevii vor avea competența de a-și exprima ideile și gândurile într-o altă limbă și vor comunica eficient în LP ( limba principală) studiată, atât prin vorbire, cât și în scris.

Abordarea pedagogică ține cont de nevoile specifice ale fiecărui copil. Astfel, predarea are loc atât în ​​grupuri de învățare cu un număr redus de elevi (12-16 elevi), cât și individual, prin activități remediale, acolo unde este cazul.

De ce este important pentru un elev să fie competent lingvistic în mai multe limbi străine?

În sistemul românesc de învățământ operăm cu cele opt competențe-cheie europene:

 • competență de literație;
 • competență lingvistică în mai multe limbi;
 • competență matematică și competență în științe, tehnologie și inginerie;
 • competență digitală;
 • competență de dezvoltare personală, socială și de a învăța să înveți ;
 • competență civică;
 • competență antreprenorială;
 • competență de sensibilizare și exprimare culturală.

Învățarea unei limbi străine oferă elevilor apropierea și înțelegerea altor culturi și implică deschiderea orizonturilor lor culturale, facilitând înțelegerea complexă a lumii în care trăiesc.

Studiul unei limbi străine, nu numai că îi ajută pe elevi să își dezvolte o gândire complexă, dar reprezintă primul pas spre oportunitățile pe care le oferă scena socială globală, iar ulterior, piața globală a muncii.

Studiul limbilor străine (principale și secundare) reprezintă o parte esențială a ofertei educaționale a școlii noastre.

Principiile ofertei ELF pentru studiul limbilor străine

Prin oferta educațională pe care o propune și numărul de ore dedicate limbilor moderne, școala noastră are un interes clar spre studierea limbilor străine, pe parcursul întregii școlarități.

Principiile de la care am pornit în reconstruirea ofertei pentru studiul limbilor străine au fost:

 • Numărul de ore ofertat de școală să fie suficient pentru studiul eficient al limbii străine principale și introducerea în limba străină secundară, atingând competențele propuse de școală.
 • Introducerea celei de-a doua limbi străine, suplimentar față de ceea ce propune curriculumul național (studiul unei singure limbi moderne).
 • Eficientizarea studiului limbilor străine prin formarea de grupe mici ca număr (12 elevi - maxim 16). Formarea unor grupe mici de studiu este posibilă prin distribuirea elevilor în clasele pregătitoare în funcție de opțiunea pentru studiul limbilor străine.
 • Optimizarea predării limbii străine secundare, prin renunțarea la comasarea grupelor din cele două clase pe nivel și fixarea orelor de limbă secundară până la ora 15.00 în orar.
Comunicarea între catedra de limbi străine și părinți
 • Newsletter la final de lună sau la final de unitate cu linkuri spre materialele parcurse.
 • La nevoie, materiale suplimentare la solicitarea părintelui (fie pregătire suplimentară Cambridge, fie alte materiale).
 • Planuri remediale dacă este cazul.
 • Comunicare directă cu profesorul clasei, fie la solicitarea părinților, fie la solicitarea profesorului.
Structura orelor de limbi străine

Orele de limbi străine sunt structurate astfel încât să se asigure, în primul rând, parcurgerea materiei din manual. Pe lângă activitățile propuse în manual, profesorii lucrează cu elevii utilizând diferite aplicații de tipul Kahoot, Wordwall, Quizzes, Nearpod, Google Sites. Se ating elemente de cultură și civilizație (povești, cântece, aspecte specifice ale culturii respective). Pentru clasele a III-a și a IV-a, o oră de engleză principal este alocată pregătirii pentru examenul Cambridge.

Ziua Limbilor Străine

Ne dorim ca, în fiecare an, în luna iunie, să ne bucurăm alături de copii de cultura și civilizația limbilor străine pe care le studiem în școală. Vom organiza, așadar, o zi dedicată muzicii, gastronomiei, vestimentației, poveștilor și țărilor în care se studiază engleza, germană și franceza. Cu siguranță va fi un prilej de bucurie pentru școală!

Certificări internaționale la care pot participa elevii în școala primară

Pentru elevii care își doresc să studieze mai aprofundat limbile străine, există posibilitatea de a se înscrie la diferite concursuri, cu obținerea unor certificate cu atestare internațională.

1. Engleză: elevii se pot înscrie la examenul Cambridge, organizat de British Council, în școala noastră. Acesta se adresează elevilor cu vârsta cuprinsă între 8-11 ani. Profesorii de engleză informează părinții cu privirea la posibilitatea participării la acest examen pentru elevi.

2. Germană: pentru elevii de școală primară, Institutul Goethe, ]n colaborare cu Liceul Teoretic Elf, organizează anual Goethe Zertifikat - nivel A. 1 în Cluj-Napoca. Acesta se adresează elevilor cu vârsta cuprinsă între 10-15 ani.

3. Franceză: DELF A 1, organizat de Institutul Cultural Francez, în Cluj-Napoca. Sunt încurajați să participe elevii din clasa a III-a și clasa a IV-a.