Informații utile

După publicarea metodologiei pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2024-2025 de către Ministerul Educației, vom putea publica pe site-ul nostru, www.elf.ro, criteriile valabile pentru anul 2024-2025.

Acestea vor fi similare cu criteriile de departajare de anul trecut, care pot fi consultate aici.

Calendarul de înscrieri pentru Liceul Teoretic „Elf” va fi conceput astfel încât primele rezultate să fie afișate cu câteva zile înainte de finalul primei etape de înscrieri, iar cei care nu au fost admiși să aibă răgazul de a depune solicitarea la o altă școală.

Fiecare sediu de școală primară Elf are 22 de locuri disponibile/sediu. Școala poate solicita Inspectoratului Școlar Județean Cluj suplimentarea locurilor cu maxim 4 locuri/sediu, după încheierea calendarului de înscriere.  În cazul în care acestea sunt aprobate,vor fi contactați următorii elevi, în ordinea criteriilor de departajare specifice.

Părinții care au completat formularul online de preînscriere vor primi instrucțiuni pas cu pas despre actele care trebuie depuse și etapele respective, în funcție de metodologia în vigoare. Calendarul de înscriere ELF în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024-2025 va fi publicat doar după ce apare metodologia elaborată de Ministerul Educației.

Taxa de înscriere va fi achitată doar pentru copiii declarați admiși în urma aplicării criteriilor de departajare. Admiterea dosarelor de înscriere nu este condiționată de achitarea taxei de înscriere.  

Semnarea contractelor de școlarizare se va face în termen de 9 zile de la afișarea listelor finale cu copiii admiși. După semnarea contractelor, se va achita taxa de înscriere, în valoare de 500 de lei. 

Dacă există elevi admiși pentru care nu se semnează contractul de școlarizare în intervalul anunțat, locurile acestora vor fi eliberate și vor fi contactați următorii copii care îndeplinesc criteriile de departajare.

Distribuirea pe clase a elevilor înmatriculați la Liceul Teoretic „Elf” – nivel primar se va realiza ținând cont de următoarele criterii:

  1. Opțiunea pentru limba străină principală și secundară
  2. Raportul între numărul de băieți și fete 
  3. Plaja de vârstă cât mai echilibrată 

Componența grupelor din grădiniță nu va reprezenta un criteriu pentru distribuția pe clase.

Apartenența la aceeași grupă în ciclul preșcolar nu  este un criteriu pentru distribuția în clase a preșcolarilor. Astfel, în cazul în care mai mulți preșcolari din aceeași grupă se vor înscrie la Liceul Teoretic „Elf”, este posibil ca grupele de nivel preșcolar să fie redistribuite în cadrul celor două clase/sediu. 

Încadrarea profesorilor care vor preda la fiecare clasă va fi stabilită în luna iunie, moment în care părinții vor fi invitați la o întâlnire cu cadrele didactice principale ale clasei. 

Tot în această perioadă, copiii înscriși în clasele pregătitoare vor fi invitați la școală pentru activități de familiarizare cu profesorii clasei și cu noii colegi de școală. 

Copiii care nu împlinesc vârsta de 6 ani la 31 august 2024  ar putea avea probleme de acomodare cu programul, colegii, profesorii, iar mai târziu în dobândirea unor capacităţi, abilităţi şi deprinderi. S-au putut observa capacitatea de concentrare și organizare redusă, semne de oboseală, iritabilitate, dificultăți în reglarea emoțiilor negative, dificultăți de auto-control al impulsurilor și de relaționare pozitivă cu colegii. Dificultățile socio-emoționale aduc cu ele probleme de adaptare, care ulterior afectează comportamentele de învățare și motivația școlară. Dacă abilitățile sociale nu au fost suficient dezvoltate în perioada preșcolară, e posibil să apară probleme în comportament, cum ar fi: așa numita „timiditate” sau anxietate socială ușoară sau probleme de agresivitate.

Procedura de înscriere în clasa pregătitoare, anul școlar 2023-2024 poate fi accesată în secțiunea ÎNSCRIERI a școlii primare.