Care sunt criteriile de eligibilitate dacă numărul de copii înscriși este mai mare decât numărul de locuri disponibile?

După publicarea metodologiei pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2020 de către Ministerul Educației, vom putea publica criteriile valabile pentru anul 2020-2021.
Acestea vor fi similare cu criteriile de departajare de anul trecut, care pot fi consultate la secțiunea înscrieri.

Când vom primi un răspuns ferm în legătură cu admiterea copilului nostru la Liceul Teoretic Elf?

Vom actualiza informațiile legate de numărul de cereri primite, pe categorii (copii cu frați mai mari sau copii proveniți din Grădinițele „Elf”, număr de cereri primite pentru fiecare sediu). Ținând cont de aceste date și de criteriile de departajare, puteți estima care sunt șansele de admitere pe locurile anunțate.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, calendarul de înscrieri pentru Liceul Teoretic „Elf” va fi conceput astfel încât primele rezultate să fie afișate cu câteva zile înainte de finalul primei etape de înscrieri, iar cei care nu au fost admiși să aibă răgazul de a depune solicitarea la o altă școală.

Fiecare sediu de școală primară Elf are 50 de locuri disponibile/sediu.

Când trebuie să depunem dosarul de înscriere?
Dosarul de înscriere se va depune în etape consecutive:
– prima etapă este completarea formularului online de pre-înscriere;
– a doua etapă constă în depunerea cererii oficiale de înscriere (care va fi înregistrată în sistemul informatic național), însoțită de actele de identitate ale părinților, certificatul de naștere al copilului, opțiunea pentru sediul școlii, acte doveditoare pentru îndeplinirea criteriilor de departajare și (doar pentru copiii care vor împlini 6 ani după 1 septembrie 2020) avizul psihologic eliberat de CJRAE Cluj.
– a treia etapă – în termen de 10 zile de la data afișării listei elevilor admiși: contractul de școlarizare și dovada achitării taxei de înscriere.

Părinții care au completat formularul online de preînscriere vor primi instrucțiuni pas cu pas despre actele care trebuie depuse și etapele respective.

Calendarul 2020-2021 va fi publicat doar după ce apare metodologia elaborată de Ministerul Educației.

Când trebuie să achităm taxa de înscriere?
Taxa de înscriere va fi achitată doar pentru copiii declarați admiși în urma aplicării criteriilor de departajare, în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor, odată cu semnarea contractului de școlarizare.

Admiterea dosarelor de înscriere nu este condiționată de achitarea taxei de înscriere. În schimb, dacă există elevi admiși pentru care nu se achită taxa de înscriere în intervalul anunțat, locurile acestora vor fi eliberate și vor fi contactați următorii copii în ordinea criteriilor de departajare.

Cum vor fi distribuiți copiii pe clase?
Elevii admiși în fiecare din cele două sedii ale școlii vor fi distribuiți pe clase pe baza unui algoritm care ține cont de următoarele priorități, în ordine:
– cele două clase să fie echilibrate din punct de vedere al numărului de băieți și fete;
– cele două clase să fie echilibrate din punct de vedere al plajei de vârstă;
Limba străină principală studiată în clasa pregătitoare nu va fi un criteriu prioritar (fiecare copil va studia limba pentru care a optat – cu condiția să existe un grup de cel puțin 8 copii din ambele clase paralele pentru fiecare limbă).

Când vom ști numele profesorilor care vor prelua fiecare clasă?
Încadrarea profesorilor care vor preda la fiecare clasă va fi stabilită până cel târziu în luna mai 2020. La finalul anului școlar 2019-2020, copiii înscriși în clasele pregătitoare vor fi invitați la școală pentru activități de familiarizare cu profesorii clasei și cu noii colegi de școală.

Close Panel