Vă mulțumim pentru interesul acordat ofertei educaționale a Liceului Teoretic „Elf”. Suntem onorați de numărul mare de solicitări primite până acum. 

Pentru copiii care doresc să se transfere la gimnaziu, părinții sau tutorii legali vor își vor exprima intenția de transfer completând formularul din link.

Condiții pentru aprobarea transferului:

– notă maximă la purtare pentru toți anii de școală anteriori transferului;
– pentru clasele V-VIII: cel puțin nota 8 la evaluarea internă susținută la limba română și matematică, la Liceul Teoretic Elf;
– susținerea evaluării interne va fi programată de comun acord cu cei implicați.

• cererea de transfer – se obține de la secretariatul Liceului Teoretic „Elf”;
• copie după certificatul de naştere al copilului – se prezintă și originalul;
• dovada plății taxei de înscriere în valoare de 500 de lei (taxa de înscriere se achită o singură dată pe ciclu de școlarizare și nu este returnabilă în cazul retragerii)
• contractul de școlarizare semnat în două exemplare (se obține de la secretariat)
• copie după actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali – se prezintă și originalul;
• fişa medicală – copie de la medicul de familie sau în original de la şcoala de unde provine elevul (numai după aprobarea transferului)
• 2 fotografii tip buletin pentru carnetul de elev și abonamentul de transport în comun (dacă se solicită);
• copie după raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare (dacă e cazul).

Foaia matricolă va fi transmisă între școli, fără implicarea părinților.

După semnarea contractului de școlarizare părinții vor primi un link pentru completarea bazei de date a școlii.

 În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile pentru aprobarea transferului, cererea poate rămâne în evidențele școlii pentru eventuale testări viitoare, dacă există disponibilitate de loc la clasa solicitată.

N.B. În cazul în care există mai multe solicitări pentru un singur loc, aprobarea transferului se va realiza în ordinea descrescătoare a mediei obținute la cele două probe. Elevii care au frați deja înmatriculați la Liceul Elf vor avea prioritate.

Vă mulțumim pentru alegere,

Echipa de conducere a Liceului Teoretic „Elf”

Conform Contractului de Școlarizare vă comunicăm taxa de școlarizare a Liceului Teoretic ELF, calculată pentru anul școlar 2024-2025:

Pentru anul școlar 2023-2024, există 1 loc în clasa a V-a și 2 locuri în clasa a VII-a. Pentru aceste locuri se va organiza o etapă de transfer în 8 și 9 aprilie 2024.